Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 25

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 25
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
25
Is onderdeel van:
van de ijdele edelman uit Sicilië. Hij vertrouwde De Mar- mont voor geen sou . Ni sschi en niet ten onrechte: De man werd na \o/aterloo ervan beschuldigd da t hij Bonapar t e had verraden (3) . Maar in 1805 "as Na poleon nog op het hoogtepunt van
zij n roem. Het leek de luitenan t-gene r aa l verstandig de keiz e r met een "geschenk" te verrassen . Om ook in Holland voor altijd de herinnering aan de slag bij Austerlitz te bewaren, noemde hij zijn e i gen nederzetting naar he t tsjechische plaatsje .
Invasietroepen Hoe was De Marmont ertoe gekomen bij Zeist een leger-
kamp te vormen? Op 20 februari 1803 arriveerden in het dorp Zeys t vier compagnieën van het 8e regiment franse hu zaren . Die be- trekkelijke kleine troepenmacht werd in mei van datze lfde j aar ver s t erkt met een groepje specialis t en: een kapitein en 88 sappeurs . De Bataafse Republiek (1795 - 1806) moes t als Frankrijks bondgenote zowel militairen l everen als t oela t en (4). In maar t 1804 werd op haar grondgebied he t 2e keizerlij ke leger co rps onder bevel gebracht van eerder genoemde De Marmont. Het bestond uit zes regimen t en franse infante- rie en twee regiment en franse cava l erie en so lda ten van he t bataafse (b eroeps )leger. Bij elkaar 36 . 000 man. Daar- van waren e r 22 .000 (waaronder de manschapp en die waren ingekwartierd in Zeys t) bes t emd voor een aanval op Enge- land . Dat had Frankrij k op 18 mei 1803 de oorlog ver- klaard. Napo l eon had een origineel plan voor een invasie : van-
uit Bayonne, Oostende , Antwerpen en Texe l wilde hij troe - pen laten oversteken . De actie uit Texel was daarbij waarschijnlijk het meest spect aculair: de 22 . 000 soldaten zouden van da t eil and zee kiezen op vlotten (5). Napoleon durf de het aan na bemoedigende brieven van
zijn militaire adviseur Verhuell . Deze wees erop dat er Hollanders zouden meegaan, Hollanders die geen watervrees kenden.
22
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer