Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 27

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 27
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
27
Is onderdeel van:
De verplichtingen die hij via belastingen aan de Ba-
taafse Republiek kon opleggen, wekten in alle lagen van de bevolking weerzin. De kosten van de franse aanwezig- heid werden op het voor die j aren gigantische bedrag geschat van f 70.000 . 000,-- (10). De ge,,,one middelen bedroegen niet meer dan circa f 30.000.000, - -.
"bondgenotenl1
Op straa t zongen de mensen spot liederen op de f ranse :
" Toen \<illem regeerde, die boze guit kochten we 't brood voor drie en een duit en onder de schelmse rnunicipalen moesten we zes en een oortje betalen Doch nu we "vrije" Bataven heten moe ten we soep à la maigre eten! " (ll)
Iedereen hoopte dat de franse manschappen van het in-
middels overbodig geworden invasieleger spoedig zouden verdwij nen .
Liever kamp dan kazerne Als om het tegendeel aan te tonen, l iet De Marmont het
oog vallen op het grondgebied ten zuid-oosten van het dorp Zeyst. Hij bouwde liever een kamp dan een kazerne. Hij koos
een plek op hoge grond (10 tot 17,8 meter +AP), omdat hij uit Frankrijk was gekomen met een ingebouwde vrees voor ",at Hollanders met water konden doen tegen een vijande- lijk leger. Op de militaire school te Brienne vertelde men schilderachtige verhalen over de Hollandse Haterlinie die in 1672 het l eger van Lode",ijk XIV buiten Holland hield (12). Het verzet van officieren tegen ZlJn plannen, onder
meer op grond van moge lij k gebrek aan drink,;ater, ",erd afge",impeld door de wa t erbouwkundige ingenieurs die tot zijn staf behoorden. Zij sloegen terstond een waterput; De luitenant-generaal dronk ze l f het eerste glas kristal- heldere water. Hij liet prompt dertig bronnen gr aven (l3).
24
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer