Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 46

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 46
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
46
Is onderdeel van:
De namen van en 1n Zeist Nu het in 1978 verschenen boekj e "De straatnamen van
Zeis t" uitverkocht raakt en een tweede druk niet te verwachten is, lij kt he t moment aangebroken een over- z i cht t e geven van noodzakelijke verbeteringen en aan- vullingen . Van deze ge l egenheid wil ik gebruik maken enke l e ande -
re onderwerpen met betrekking tot de namen van Zeis t aan de orde te stellen en wel een overzicht van oude namen van l and, huizen en hofsteden in Zeist, zoals die onder ande r e voorkomen in de de l en I, 11 en 111, aflevering I, van de Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Vervolgens een momentopname van de namen van huizen e nz . op-
gesomd in het adresboek van Zeist en De Bi lt van 1909 . Mocht iemand een oude r adresboek van Zeist bezitten
en af willen s t aan aan onze Stichting, dan houden W1 J ons van harte aanbevol en . Tenslotte een opgave van een aantal bijnamen van Ze i s -
tenaren met het verzoek om medewerking bij een i nventa- risatie van de ze namen. In de 1e jaargang ( 1971) nr 3 schreef de toenmalige conservator van onze Stichting , dr K.W . Ga li s , over zeis t er familienamen . Een herhaling van dit artikel met een aanvulling vindt u op de pagina's 52 t/m54 . In de 6e j aargang (1976) nr 1 staat een artikel van
mijn hand over de naam Zeis t, met de eindconclusie , dat er een goede kans bestaa t, dat de naam Ze ist ont s taan i s uit "zegge ", een soort r i e t gras , dat hier vroeger veel voorkwam. Een conclusie , die overigens van zeer deskun- dige zijde in twijfel getrokken is. Omdat er in Zeist ongetwij f eld a l heel l ang ge l eden
zegge groeide wi l ik u toch de volgende t oepasselijke zin niet onthouden, die ik na de voorlaatste regenpe - riode las, n.l.: "zo te zeggen i s voor de zegge al die regen een zegen", waarui t we kunnen opmaken dat zegge aan de lage, vochtige kant van Ze i st groeide .
De heer Gali s heeft een vervolg geschreven op de ver- klaring van de naam Zeist die ook zeker he t overdenken
41
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer