Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 47

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 47
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
47
Is onderdeel van:
waard 18 en als volgt luidt: En nog eens: de naam Zeist
In ons Bulletin, jaargang 6 (1976) Herd uitvoerig ge- publiceerd over mogelijke verklaringen van de oorsprong of betekenis van de naam Ze i st . Geen eenvoudige zaak, zoals bijv . dr J . de Vries (1) opmerkte in zijn boekje over plaatsnamen: liEr zijn zoveel namen die \-lij niet verklaren kunnen : Soest en Zeist bijvoorbeeld. Misschien z1Jn ze niet eens uit het Germaans te verklaren. Hij Heten, dat de eerste Germanen omstreeks 600 tot 500 zich in onze streken vestigden, maar deze 1;olaren toen reeds sedert duizenden jaren bewoond; de hunebedden zijn een door de eeUHen bewaard teken van dat onbekende volk dat zich hier gevest i gd had; wij bezitten aanHijzingen dat in late re tijd \.;reer ande re volkselementen tot ons ge - bied zijn door gedrongen . Namen kunnen Hij aan hen niet geven; de taal die zij spraken is ·ons onbekend. Maar het is niet ondenkbaar , dat de namen, die zij aan hun dorpen gegeven hebben nog beHaard bleken, nadat de Germanen die van hen hadden overgenomen", aldus De Vries . Uit de 1976-publikaties van de heren Visser en Kuijper
bleek wel, dat waarschijnlijk de slot-t in vele namen - ook in die van Zeist en Soest? - betekende: verzame-
ling van meer dan Bijvoorbeeld: EIst = elzen- bosje,
Hasselt = hazalaar-bos j e, enz . De naam van onze gemeente schreef men in 838 en vele eeuHen later vooral als Seist of Seijst (in veel namen is de Uz I!
ment ; men zie daarop Q.a . De Vries' voornoemd boekje). Wie Hiddelburg kent Heet ook dat een deel van de oude on1\valling het Seis-bolwerk heet met daarop staande de Seis-molen. En in de middeleeuwen was er een Seispoort en een Seisambacht . Wat kan daar - en hier - Seis be- duid hebben? In een artike l van T. Stol (2) komt dit ter s prake . Hij meent, dat Seis een aardrijkskundige naam is, maar verwerpt het idee van sommigen , o . m. Verheye van Citters, dat "seine , seys ll de benaming was voor een waterloop. Dan sc hrijft hij: "Het Hiddelneder l andsch Woordenboek
42 een vreemd ele-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer