Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 57

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 57
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
57
Is onderdeel van:
Familienamen
(uit: Bulletin Van de Poll- Stichting, 1971-3) In 1967 verscheen te Assen a l s deel IV in de serie
"Nederlands Repertorium van Familienamen" het deel, ge- wijd aan de provincie Utrech t (andere de l en betreffen Friesland, Groningen, Amsterdam, enz . ). In dit lijvige boek"erk staan interessante zaken , ook
voor ons Zeistenaren; een en ander moge hieronder volgen. Het i s opvallend dat een aantal personen met dezelfde
naam in grote ge tale alhier \.JQonachtig is; volgens de Repertoriumsamenstellers zou dit er op wijzen dat zulke families reeds zeer lang in Zeist ingezeten moeten zijn . Dit behoeft mijns inziens niet per se zo te zijn; een snel- groeiende famil i e bijv. ,.,elke z i ch ca 1900 hier vestigde kan in voornoemde groep vallen, ten.ij 1 omge- keerd een familie die al eeu,",en hier "oonachtig is (o . a . Enk(e)laar, (Van) Smo(o)renburg, Verdonk) thans - door vertrek naar elders en/of uit sterven - nog maar weinig leden telt . Eerst het lijstje met "grote " fami lies . N.B .: de gege-
vens zijn ontleend aan de volkstelling van 1947 !! Naam Aalten 96 x in provo Utrecht, "aar in 55 x in Zeist
" Bleyerveld 92 x in prov. Utrecht , waarvan 53 x 1n Zeist
" Van Denderen 153 x in provo Utrecht, waarvan 117 x in Zeist
" "
" "
" " "
" 52
Van den Dolder 96 x in prov o Utrecht, waarvan 52 x in Zeist V . Doleweerd 50 x 1n provo Utrecht, "aarvan 27 x in Zeist Dona th 52 x in prov. Utrecht, \-Jaarvan 34 x in Zeis t Doornkamp 107 x in provo Utrecht , waarvan 67 x in Zeis t Gade 11a 60 x in prov . Utrech t , waarvan 33 x in Ze i s t Greeven 88 x in provo Utrecht, \oJaarvan 55 x in Zeist Van Grondelle 90 x in provo Utrecht , waarvan 57 x in Zeist Ten Haaft 56 x in provo Utrecht, waarvan 45 x in Zeist
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer