Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 58

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 58
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
58
Is onderdeel van:
Naam Van 't Hoenderdaal 70 x in prov o Utrecht, waar van 36 x in Zeist
" "
Mens 54 x in prov o Ut r echt, waarvan 42 x Zei s t
Overhorst 60 x in prov o Utrecht, waarvan 31 x in Ze i st
" Ruyssenaars 116 x i n prov o Utrecht , waar van 87 x Zeist
" Van Tellingen 209 x in prov o Utrecht, waarvan 108 x in Zeis t
" Van Veldhuyzen 105 x in provo Utrecht, waarvan 89 x in Zeist.
Tot besluit volgt een aanta l namen van Zeistenaren (me t tussen haakjes het ouds t e jaar van vermelding) , te
vinden in de "Bronnen voor de geschiedenis van Zeis t", dl 1 en Ir. Of de huidige naamgenoten alhier van hen af- s tanunen, zal nader onderzoek moeten aantonen . Mogeli j k kan t e zijner tijd dit boeiende onderwerp nog eens na- der worden behandeld. Inmidde l s houdt schrij ver dezes zich voor inzage van oude familie-papieren e . d. aanbevo- l en.
(van)Amer ongen (1529), Bloc(k) (1336) , (van) Brake l (1328) , Couwenhoven (1597), Cremer (1685), Cruyff ( 1529), (van) Dam (1426) , van Dort (14 27) , van Da(a)tselaa r (1685) , van Dompselaar (1600), van Doorn ( 1685), van Dorres t eyn (1685), van Ee (1529) , van Garder en (1685) , Loef (1398), van Oosten ( 1685) , van Oort ( 1559) , Over eem (1685), van Rijn, Rhijn ( 1576) , van Ri jnsoeve r ( 1685 ), Spaen (1 426) , Sas ( 1427) , Stael (1685), van Soest (1685) , Spruyt (1600) van Schay(c)k (1 534), (van) Smo(o)renburg ( 1745), Voskuy l (1409), van Vu lpen 0685), de Wilde (1403), Wingelaar (1677), Wolfswinke l (1745), van Wijck (1389), van Zijll (1597), (van) Ach terberg(h) , enz . Tot zover de tekst van 197 1. Enige opmerki ngen wil ik
daar nog bijvoegen . 1) Het is mi j opgevallen dat in Zeist bi j "oude " fami-
lies dibvij Is een naam met "Ve r " (een same ntrekk ing van "van der") wordt aangetroffen . Verhoudingsge\\fijs meer
dan elders? Ik noem hier bijv .: Verbeek, Verboekend , Verboom, Verburg , Verdonk , Verduijn, Vergeer , Verhagen, Verheul, Verhoef en Verhoeff , Verhoek, Verkade(?), Ver-
53
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer