Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 74

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 74
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
74
Is onderdeel van:
het nie t terecht de gemeente in zo moeilijke tijd nog bijzondere eisen t e s tellen . De tweede opmerking betreft de betekenis van de locale
geschiedenis voor, wat genoemd kan worden, de 11grote" geschiedenis. Juist door de studie van de kleinschalige gebeurtenissen in een kl einschalige samenleving, wordt de samenhang tussen de gewone mensen en de grote gebeur- tenissen duidelijk. De grote geschiedenis kan niet zon- der die van de locale samenlevingen; de beschrijving van de onderlinge aanraking is voor die geschiedenis onmis- baar. Onze Stichting mag zich gelukkig prijzen daar her- haaldelijk toe te hebben bijgedragen, in het kader van de kerkelijke, politieke, economische, industriële, be- s tuurlij ke en kunstgeschiedenis. Hij hopen daarmee door te gaan .
Tenslotte dankt spreker, als derde opmerking, al de-
genen, die tot het welzijn van de Stichting het afgelo- pen jaar hebben bijgedragen. Hij beveelt de Stichting met nadruk aan in de belangstelling van de aanwezigen. Zij is da t tenvolle waard.
Een nieuwe publikatie Op vrijdag 26 november 1982 verscheen een nieuwe publi-
katie van onze stichting, geschreven door de heer G. van Niem.enhuizen en geti teld : "En die stroom r ees al meer en meer", Een historische sche ts van de opkomst en de ontwikkeling van de sociaal- democratische arbeidersbeweging in Zeist van 1907-1 982 .
De verkoopprijs bedraagt f 10,-- . Toezending per post is mogelijk na overmaking van f 12,50 op postrekening nr . 3 . 840. 333 t . n . v . de Van de Poll-Stichting te Zeist .
67
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer