Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 76

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 76
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
76
Is onderdeel van:
den voet, toen heel de Za terdagmorgen niet één der zo vurig verbeide Tommies gezien werden. Wel waren te zien de enthousiaste menigt e , de vele vlaggen en het algemene Oranje op de borst. Dat ze tegen elf uur zouden komen, bleek a lweer niet waar, maa r ' s middags kreeg men dan toch een tweetal auto's, gevolgd door motorrijders in de welkome unifo rmen te begroeten en l aaide de feestvreugde hoog op a l s voorteken van wat nog volgen zou, a l s de bevriende bezetting van Zeist zou worden verwez enlijkt en geen gevaar van Duitse machtswellust en verbetenheid meer was t e duch t en. Want de fees tvreugde na vijf j aren oorlog en nij pende
honger t en laatste werd nie t gegund. Nog deed de lvehr - macht zich gelden door he t vlaggedoek en het Or a nj e t e doen verwij de ren of zonde r meer af te rukken, waarbij zelfs kinde ren niet werden ontzien. Andermaal zakte de stemming tot nabij het nulpunt, a l
bleef over he t toejuiche n van de V. V.O. - auto's en de ge- dachte, dat ze tenminste ' s avonds wel zouden arriveren
of anders ' s nacht s. Haar ze bleven maar weg en zelfs ' s Zondags heel den dag, al werden opnieuw tijden van aankomst genoemd. Hoop en teleurstelling wisselden e lkaar af en e r bleven optimisten en pes simisten onder het publiek, dat toch node huiswaar ts ke erde. Hen had al l eden van he t K.Z.H.H. in he t Politiebureau zien bijeen- komen, maar wist niet, dat dit slechts een voorbereiden-
de maatregel betrof . Officieel werd e chter bekend, da t ' s middags om 4 uur de ratificatie zou plaatsvinden en ... . dus zouden ze ' s avonds toch zeker wel komen om ook hier de Wehrmacht te ontwapenen en daa r mee Ze i s t practisch weer vrij te maken. \.Jan t eerst moesten de overweldigers worden uitgeschakeld, wilde men zich vol- komen kunnen uitleven in alles overheersende feestroes , waarbij zelfs van de wrevel over he t lange wachten op de uitreiking der voedselpakketten niets meer z ou worden gehoord . Boltini' s vrachtauto, volgeladen met jongeren, brak
even de eentonigheid ingevolge he t lange wachten en te- recht zong een talrijke jeugdscha re de rijen langs het advies : "Houdt e r de moed maar in!"
69
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer