Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 77

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 77
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
77
Is onderdeel van:
Maandagmorgen was men getuige van de exodus der zich noemende "beschermers " , waarop ook het rumoer in de nacht had gewezen en
ja waarlijk! deze M a a n d a g-
mor gen z ij nOn z e B e v r ij der s i n- der d a a d ver S c hen e n al was het om tussen de dichte drommen feestgangers door verder te rijden ter bezetting van onze westelijke Provincies. Steeds algemener werd de feest tooi en geregeld groeiden
de dichte rijen tot om 9.35 uur precies de eerste tank- colonne doorkwam, heel den dag opgevolgd door a llerlei gemotoriseerde wagens en motorrijwielen, waarvan de in- en opzittenden met enthousiasme werden begroet. Zeist, Canada en Engeland reikten elkaar de hand. !
t
Werd een ware zegetocht voor de Tommies en Canadezen. ·Om 10 uu r werd ook van de toren van het Raadhuis de vlag uitgestoken, waarbij de burgemeester, Mr. W.A.J. Visser, hersteld van zijn "ziekte" op het balcon verscheen en alvast een ovatie >kon aanhoren van wie Zijn EdelAchtbare opmerkten, die inmiddels in de Burgemeesterskamer ook Wethouder Lammerts van Bueren weer had begroet. Vervol- gens kwamen Officieren ten gemeentehuize hun opwachting maken. Bij de ontvangst waren tegenwoordig de
heer en
Burg. Mr. W. A. J. Visser, Baron Mackay, Lingeman (Dis- tricts- Commandant), de Marie (mi l. Districts- Commandant) Bart, en verder de illegale pers. Na begroeting en toe- spraak door den burgemeester verschenen de Local Comman- der Mat. Gen. Galloway en de verbindingsofficier Quarles van Ufford, de nieuwe gezaghebbers, op het balcon, waar hun door de menigte een ovatie werd gebracht, die vervol- gens kon luisteren en instemmen met de passende muziek van het K.Z.H.M., gedirigeerd door zijn voorzitter, den heer Adriaans. Da t het rond het Rond feestelijk bleef laat zich begrijpen, terwijl de zeer zeker ook passende diepe ernst IS avonds tot uiting kwam in de dankstonden, welke in a lle kerken geen plaats onbezet lieten. Want dankbaarheid aan God mag vooral ook in Zeist de harten vervullen, bedenkende hoezeer onze gemeente bevoorrecht bleef en gevrijwaard was van evacuatie en oorlogsgeweld in betekenende omvang. Zeist i s gespaard en heeft daarom onder ons volk temeer redenen om te jubelen. Nederland is weer vrij !
70
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer