Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 81

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 81
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
81
Is onderdeel van:
Een stukje apothekershistorie uit het dorp Zeist* In het midden der 1ge eeuw, onder het burgemeesterschap
van burgemeester V a n B e r n, verwoestte een brandje het gemeente- archief. Dat is voor alle nakomelingen, die belang stellen in de geschiedenis van onze plaats, een niet genoeg te betreuren feit. Een lichtzijde mag het genoemd worden, dat we ten on-
zent een soort gemeente in de gemeente bezitten in de Evangelische Broedergemeente (de z. g. Hernhutters), die sedert ongeveer 1767 in ons dorp zijn en er zeer behoor- lij ke archieven en dagboeken op na houden, en door hun zeer intensieve samenleving soms allerlei kleinigheden in hun "Aeltesten-Conferenz" - plaatselijk bestuur - behan- delen en daarvan in hun "Diariumll
aanteekening hielden. Dr . F. H. Hol m, voormalig lid van de fa K r a e-
pel i enen Hol m, mede geholpen door Pastor M Ü 1 1 er, den predikant der Broedergemeente, ver- schafte mij tal van feiten en afschriften uit de Diaria. Hierbij gevoegd een aantal familiepapieren, als acten van koop, vennootschap, ontbinding, enz. maakten het mo- gelij k, een vn.J geregeld verhaal van een der oudste apotheken samen te stellen. Het vroegste bericht, dat we aantroffen over een apo-
theek, is uit 1792 . Op den 12den Aug . van dat jaar stierf volgens het Diarium G e r rit van Wee s, in leven apotheker. Van dezen staat wel niet vast, dat hij een apotheek heeft gedreven, maar een volgend bericht maakt dit toch wel hoogstwaarschijnlijk. Op 3 Juli 1793 ver- meldt namelijk het dagboek, dat
C h ris t i a n
G 0 t t 1 i e b Hen t s c hel als aans taande provi- sor der gemeen telij ke (lees : Broedergemeen telij ke) apo- theek van Herrnhut "behouden i s aangekomenll

We mogen dus hieruit zonder al te veel fantasie vast- stellen, dat sedert pl.m . 1780 de Broedergemeente een eigen apotheek bezat, waarover eerst G. van Wee s
* Met toestemming overgenomen uit het Pharmaceutisch lveekblad, 1931
74
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer