Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 82

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 82
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
82
Is onderdeel van:
en daarna C. G. H en t s c hel als beheerende apo- thekers werd en aangesteld. Zes jaar l a ter wordt het eenigszins anders . Dr . W u 1-
I e n komt als arts naar Zeist, weder uit Duitschland. Van hem lezen we, dat Doctor Dan iel Ren a t u 5 W u I 1 enden lOden Febr. 17 77 in Gnadenfrei werd ge- boren en dat hij in Berlijn en Jena "vlijtig had gestu- deerd". Hij was chirurg met goede practische scholing en als Doctor gepromoveerd, wat zeker een kranige prestatie genoemd mag worden voor iemand van 22-j arigen leeftijd . Hij zal in de Broedergemeente als chirurg en huisarts fungeeren, mag ook andere particuliere patiënten te Zeist behandelen, maar moet t evens t oezicht houden over de apotheek. Dit was dus, van ons standpunt bezien, een ach teruit-
gang, daar de pharmaceutische belangen hier weer werden gelegd "in manu medici", De kroniek merkt echter fijntjes op , dat het Bestuur
het niet raadzaam acht, hem procenten toe te staan van den apotheek-omzet, maar liever een vaste vergoeding geeft voor het provisoraa t! Zelfs onder de Broeders schijnt men het dus niet onmo-
gelijk te hebben geacht, dat de veelvuldigheid van het voorschrijven we l eens gelijken tred kon houden met per- soonlijk, geldelijk gewin. Een goed j aar la ter komt daar reeds verandering in.
Uit de koopac t e blijkt "dasz seine bisherige Praxis als Doctor und Chirurgus alhier, nicht hinreichend sei urn davon seinen ordentlichen Unterhalt zu haben, viel weniger in der Folge davon eine Familie ernähren zu können, so hat er zu dem Ende vorgeschlagen und ersucht zu seinem besseren Durchkommen sowohl als zu mehrerer Beschäftigung, ihm die hiesige Gemein-Apotheke für seine eigene Rechnung und Ri sico zu überlassenll
• Na vele dingen " reiflich erwogen" te hebben, geschiedt
zulks op allerlei uitvoerig beschreven voorwaarden. 1. Koopsom van zaak en inventaris met voorraden, ete. f 4316. 14, het bedrag waarvoor alles op 1 Jan. op de balans stond. 2 . De helft van het bedrag contant, de rest zoo gauw mogelijk, met 4 procent rente verhoogd.
75
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer