Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 84

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 84
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
84
Is onderdeel van:
klaart, dat contract punt voor punt te zullen nakomen. Daarna vinden we zijn naam eenige malen bij het zoeken
van een meer geschikte woning voor zijn gecombineerde praktij k, tot hij naar he t dubbel-pand op het Broeder- plein verhuist, waar de apotheek van pl.m. 1805 t o t 1921, gevestigd zou blijven. Dr. K a u I f u s z was wel gehuwd, maar had geen kin-
deren en daarom richtte hij zich eenige malen tot het bestuur met het verzoek, zijn halfzus t er , mevr. de wed . K r a epe I i e n - B ö h 1 0 met haar 10- jarig zoon- tj e bij zi ch in huis te mogen opnemen, met de bedoeling , dit jongetje dan in de apo theek op te l e iden . 16 Febr. 1805 wordt dit ver zoek toeges t aan . Carl Friedrich
K ra epel i en
doet zijn intree in de apotheek en we bezitten een di- ploma, ui t gereikt door II De provinciale Commi ssie van ge- neeskundig Onderzoek en Toevoorzicht", resideerende te
Utrecht, dat aldus luidt : " Alzoo bij ons , in de hoedanigheid van Apothekersleer-
l ing i s ingeschreven C a rIF red e rik K r a e - p e I i e n bij den hee r Med. Dr. K a u 1 f u s z
te
Zei s t, zoo wordt daarvan bij deze aan denzelven dit, met ons gewoon zegel bekrach tigd, getuigschrift afgegeven, in onz e ver gadering, gehouden te Utrecht den 5den Dc t. 1821. Namens de Comm. voorn.: N. C. de F r e mer i j, President, Ter or donnan tie van dezelve: S u e r man, Secr. De jonge K r a epe I i e n (geb . 22 Febr. 1795 te Hernnhut) was toen ruim 26 j aar ; had van zijn 12e jaa r a f in de apo theek gewerkt en deed volgens een andere bron (geen ac te van gevonden!) in den herf s t 1822 apo- thekersexamen, om de apotheek in plaats van zij n oom Dr . K a u 1 f u s z te kunnen besturen. Oom K a u 1 f u s z was r eeds 27 juni 1822 overleden en de zaak stond dus op naam zijne r we duwe. De Directie der Gemeente geeft wee r haar f iat in een uitvoerige acte. Hij mag de apotheek overnemen onder vijf voorwaarden, die in een uitvoerige acte zijn neergelegd, die ik verkort weergeef .
77
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer