Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 85

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 85
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
85
Is onderdeel van:
1° . Onverminderd de gewone jaarlijksche lasten en bij-
dragen , zal Br . K r a epe 1 i e neen jaarlijksche Recognitie betalen van f 350,--, Hollandsch Courant (er- kenning eigendomsrecht der gemeente). 2 0
• Daarentegen zal de Gemeentedirectie zorgen, dat
door den hier praktiseerenden Arts geen Apotheek opge- richt wordt, noch geneesmiddelen worden geleverd. Bij - aldien de Directie in dit voornemen niet slaagt, zal de verdere betaling der Recognitie ophouden, etc. 3 0

Voorschreven accoorden moeten twaalf maanden voor
den verschijndag worden opgezegd ...... waaronder ook de beloften der Gemeente ten opzichte van geneesmiddelle- verantie van den arts buiten "alle kracht en waarde wor- den gesteld" . 4°. Alle rechten zijn slechts personeel, niet vatbaar
voor verkoop of vererving, etc . 5°. Winst en verlies loopt geheel en al uitsluitend
voor rekening van Br. K r a epe 1 i e n. Deze acte werd 1 Mei 1823 geteekend. K r a epe 1 i e n
huwde in ' 24 op 9 Maart met
F r i ede r i c k e Hol m, welk huwelij k weer kin- derloos bleef, zoodat hij vele jaren later weer moet gaan uitzien naar een opvolger . De eenige broer van Mevr. K r a epe 1 i e n
is Dr. Pet e r Hol rn , wiens
oudste zoon \ol a 1 d e mar C 0 r nel i s Hol m op 13 Maart 1835 te Christiansfeld in Denemarken geboren wordt. K r a epe 1 i e n laat ZlJn neef bij zich komen, om
hem in de apotheek op te leiden . Reeds pl.m. 1855 heeft de jonge Hol m een leidende functie in de apotheek . Op 16 Sept. 1864 wordt een vennootschap aangegaan tus-
schen C. F. K r a epe 1 i enen H. C. Hol m, waarbij wordt vastgesteld, dat Mevrouw K r a e p el i e n na overlijden van haar man de zaak onder den firmanaam K r a epe 1 i enen Hol m mag voortzetten met den heer \ol . C. Holm als hoofd . lntusschen heeft de apotheek een grootere reputatie gekregen . Weliswaar is er intusschen reeds lang een tweede apotheek in Zeist
(G u 1 den s tee den
E gel i n g ) en is de gemeente niet noemenswaardig 78
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer