Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 9

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 9
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
9
Is onderdeel van:
Jan de Waal was niet de enige bewoner van de hoeve
die in september 1798 overvallen werd. Hij woonde er samen met zijn broer s Klaa s en Cornelis, en met zijn zus ter of vrouw Gerritj e. Deze 4 familieleden De Waal waren ten tijde van de overval allen tus sen de 60 en 69 j aa r oud . Ze werden waarschij nlij k geholpen door de 30- jarige Aaltje Spel t, een nich t van Jan de Waal, die bij hen in huis woonde . Tens lotte waren e r twee knech- ten : de 27-jarige Roe lof Steenbeek en de 22- jarige Cor- nelis Breeschooten. Jammer genoeg zijn er in de archiefstukken geen per-
s oonsbeschrijvingen t e vinden van de ze mensen. Van hun t egenspelers, de rovers , weten we echter meer. He t ging hier om 8 l eden van de Hollandse Bende . Twee van hen bleven buiten op schildwach t s t aan. De andere 6 drongen he t huis binnen en maakt en zich meester van geld, sieraden en enige kledings tukken . Zoals blijkt uit een beschrijving van de toes t and rond het huis, die de vol- gende ochtend gemaakt werd, liet'en de rover s een aan- zienlijke ravage achter. Bij de deur van het achterhuis lag een stuk wilgen-
hout van bijna 2 meter lang. Er was een vens t e r gefor- ceerd en de bovenste helft van de achterdeur bleek ge- heel versplinterd. Achter he t bakhuis lag een sparre- boom . De binnendeur - tus sen achterhuis en voorhuis - was eveneens opengebroken, t erwijl de bewoners toch de twee grendels dicht hadden geschoven. In het voorhuis waren aan de muur en tegen het beschot enige eindj es kaars geplakt. Eén daarvan had de schoorsteenmantel geschroeid. Twee kas ten en een hoekbuffet waren met geweld geopend en de inhoud lag over de vloer uitge- s preid . In de binnenkamer stonden drie open kis t en, die eveneens leeggehaald waren. Op zolder waren tenslotte nog twee kis t en geforceerd .
Voordat ik mee r ga vertellen over de gebeurtenissen
te Zeis t , lijkt he t me van belang eerst iets te zeggen over de ach t ergrond van de Hollandse Bende . De roofoverva l in Zeist wa s namelijk geen op zichzelf staande gebeurteni s . Ze vormde een van de laatste expe-
8
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer