Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 55

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 55
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
55
Is onderdeel van:
haus . In de periode 1927-1929 was ZlJ weer de enige vrouw . In haar plaats werd benoemd mevrouw Wolters- Ar- nolli.
Informatie bij het gemeente- archief van Zaandam over
de activiteiten van mevrouw Bakhuis aldaar vóór 1917 hadden helaas geen resultaat. Toch staat vast, dat zij ook daar actief met de politiek bezig was. In de zeis- ter raadsnotulen van 27 november 1919 tijdens een debat over het toekennen van een duurtetoeslag op de hoge gasprijs zegt ze daarover het een en ander. Het overige gedeelte van haar betoog geeft een dusdanig beeld van de toenmalige situatie, dat ik het graag volledig ci- teer:
"Mevrouw BAKHUIS-WOLTERS zegt, dat toen zij den heer Aalfs hoorde spreken, zij meende wethouder Adriaanse te hooren, maar hij heeft dezen nog verbeterd. Spr. loopt nu al 20 jaar mee in 't publieke leven en heeft gedebateerd met de kopstukken uit de 2e Kamer, maar zoo iets als de heer Aalfs hier betoogde heeft zij nog nooit gehoord. Het was de beste reclame voor de S.D.A.P., meent Spr .• want de menschen hebben nu kun- nen hooren dat zij van een vrijzinnig-democraat niets te verwachten hebben. Toen het adres van de 1. 000 vrouwen werd opgesteld, werd er a l gesproken van ge- weld te gebruiken . Spr. heeft de menschen toen nog kunnen in bedwang houden door hen aan te raden een adres in te dienen. Zij is er altijd vóór geweest den ordelijken weg te volgen, omdat met geweld niets te bereiken is. Ook heeft zij toen de vrouwen al gewaar- schuwd, dat er niet veel kans bes tond dat het verzoek
zou worden ingewilligd. Het kon evenwel wezen dat de "heeren" eens eene goede bui hadden. Nogmaals betoogt Spr. dat slechts bij enkele categoriën de loonen met 100 à 150% gestegen zijn. De vele kleine pensioen- trekkers, weduwen, arbeiders op buitenplaatsen enz., met inkomens van f 13, -- à f 14, - - in de week, kunnen de dure gas onmogelijk betalen. Dit is geen opstan- digheid maar het zijn feiten. Weth. Aalfs sprak over bruin brood . Over die praatjes van kinderen zal Spr. maar zwijgen, maar een feit is, dat velen het bruine
48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer