Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 4

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 4
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
4
Is onderdeel van:
Jaarvers l ag november 1982 tot november 1983 15 novembe r 1982 vergaderde de Raad van Beheer in het
Zeister Slot. Aan deze vergadering we rd voor het eers t deelgenomen door het lid dr s H.M.J. Tromp. De biblio- graf i e van Zeis t , door mr dr V.A . M. van der Burg samen- gesteld, werd in december 1982 aan alle contribuanten gratis toegezonden. Vrijdag 26 november 1982 vond de presentatie i n het
Slot plaats van een nieuw boek in de reeks uitgaven van de Van de Poll-Stichting: " En die st room ree s al meer en mee r" , een historische schets over de opkoms t en ontwikkeling van de sociaal-democratische arbeide r sbe- weging in Ze i s t van de hand van G. van Nieuwenhuizen , chef- redacteur van de Nieuwe Zeister Courant . Op 4 maart 1983 vergade rde het dagelijks bes tuur in
he t Slot. Besloten werd het Bulletin van de Van de Po l l - Stichting te tooien met de naam "Seijst" e n van een nieuw omslag te voorzien. De tweede secretari s, dr J .
dag 28 maart 1983 een l ezing derwerp : "Zeist tijdens de 1813)". Een gedeelte va n deze in het juni-Bulletin.
Meerdink, hie ld op maan-
in het Slot over het on- franse inlijving (1810- lezing werd gepubliceerd
Op bevrijdingsdag vertoonde de Van de Poll-Stichting
i n "Figi" een aantal malen een uit fragmenten van di- verse herkomst bestaande historische f ilm over Zeist, waaronder de intocht van de Canadezen na de bevrijding vooral de aandacht trok . Groot was op 5 mei 1983 hier- voor de belangstelling, alsmede voor de t entoonstelling i ngericht in de foyer van "Figi" over de bezetting en de bevrijding van Zeist. Op die dag werden ook vele publicaties van de Van de Poll- Stichting verkocht en nieuwe contribuanten geworven . Het speciale "bevrij - dingsnummer" van het Bulletin van de hand va n de pen- ningmeester, de heer L. Visser , is terech t met veel waardering on tvangen. Het eerste exemplaar werd door de vice- voorzitter tijdens een speciale bijeenkomst op 4 mei 1983 aangeboden aan de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad/Nieuwe Zeister Courant, drs Max
3
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer