Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 6

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 6
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
6
Is onderdeel van:
bonden aan het Rijksarchief te Utrecht, een lezing over het Diarium van de Hernhutters te Zeist over het jaar 1795. De middagexcursie vond dit jaar plaa ts op 7 september
1983 naar Amersfoort. Bezocht werd de St Jo riskerk en de Stichting " De Poth". Ook voor deze geslaagde excur- sie zij de excursiecommissie dank gebracht. Ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Raad van
Beheer van 28 november 1983 vergaderde het dage lij ks bestuur op maandagavond 31 oktober 1983 in het Slo t. Het Bulletin kreeg dit verslagj aar een redactie be- staande uit de heren: K. Scharten (eindredacteur), J. Meerdink, Th. Ruijs, H. Tromp en L. Vis ser. Het ver- scheen vier maal in de normale oplage en werd gratis toegezonden aan alle contribuanten. Reeds vermeld i s dat ter gelegenheid van 5 mei 1983 een extra-Bulletin verscheen. Redactie en auteurs is onze Stichting voor hun belangeloze medewerking grote dank verschuldigd. Door de nieuwe omslag is gepoogd het blad dat eenvoudig wordt uitgegeven aantrekkelijker te maken. Aan de pu- blicaties in het Bulletin werd in de Nieuwe Zeister Courant aandacht besteed. De redactie wacht gaarne gro- te of kleine bijdragen betreffende de geschiedenis van Zeist in. Met de voorbereiding van de uitgave van de bebou- wingsgeschiedenis van Zeis t van drs R. Blijdenstein hadden de leden van het dagelijks bestuur, Meerdink en Visser, uitgebreide bemoeienis. Ook deze publicatie zal bepaald onze kennis omtrent Zeist gedurende de 1ge en ZOe eeuw vermeerderen. Evenals een reeks van voorgaande jaren hebben de vrijwilligers van onze Stichting het dagelij kse werk met toewijding en enthousiasme verricht . De dames Mol- len en Bertoen en de heren Van \<ij k en Roeder is het bestuur grote dank verschuldigd . De catalogus van de bibliotheek is bijna gereed. Aan de topografische atlas en het sorteren en opplakken van de documentatie wordt bij voortduring gewerkt. De collectie van onze Stich- ting is alweer meer toegankelijk geworden! Deze vrij- willigers s tonden ook de bezoekers aan de kamer van de
5
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer