Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 8

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 8
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
8
Is onderdeel van:
Verslag van het archiefwerk over het jaar 1983 Het archiefwerk voor de Van de Poll- Stichting is ook
in 1983 voortgezet . Naast het ontvangen van bezoekers en het geven van inlichtingen (ongeveer 60) op dinsdagmoren in het Slo t heeft de documentatie van de aanwezige gegevens weer iets meer vorm gekregen. In de eerste plaats behoort daartoe het opnieuw in-
richten van de bibliotheek waarbij een nieuwe catalogus is samengesteld. Bovendi en zijn er twee kaartsystemen gemaakt, een op naam van de schrijver en één op het nummer, dat het boek heeft gekregen voor de plaa t sing in de kast. Ongeveer duizend werken zijn gecatalogi- seerd.
Daarnaast is het werk aan de iconografische atlas voortgezet, waarbij nieuwe portretten zijn ingevoegd en ook de groepsfoto's werden verwerkt. Voorts vergt de verwerking van de persberichten veel aandacht . Dit jaar zijn we begonnen met de voornaamste berichten uit de mappen te lichten, ze op te plakken en te coderen volgens de bibliografie van Zeist. Een enorm werk, maar het heeft een aardig resultaat, vooral wat betreft het toegankelijk maken van het aanwezige mate- riaal. Een woord van dank aan de heer K. Scharten, die ons zo trouw de persberichten over Zeist uit het Ut rechts Nieuws blad verschaft. In de kaartenverzameling werden de laatste nog te
registreren kaarten in de bestaande chronologische volgorde ingevoegd . Daarna werd begonnen met het re- gistreren van de vele nog aanwezige bouwtekeningen en een aantal andere afbeeldingen in het bestaande systeem van de topografische atlas. Tijdschriften van zusterverenigingen uit de omgeving
worden van een stempel van de Van de Poll-Stichting voorzien en z ijn in daartoe bestemde dozen opgeborgen. Dit jaar i s door ons o . a . medewerking verleend aan de manifestatie op bevrij dingsdag in "Figi", aan de t en- toons telling " Slotlaan 300 jaar" in het Slo t en aan de voorbereiding van de uitgave van de bebouwingsgeschie-
7
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer