Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 11

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 11
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
11
Is onderdeel van:
wijls bij famil i e of kennissen gelogeerd heeft. Op m1Jn verzoek is toen de heer L. Visser, hoofd interne zaken van de gemeente Zeis t, in de bevolkingsboekhouding ge- doken. En, inderdaad! Samen met z ij n moeder H. Th . de Meurs (in het bevolkigingsregi s ter s taat
Theodora Hermina i.p.v. Hermina Theodora) en zij n twee b roe r s en zus heeft E.J . de Meester van 4 augustu s 1869 tot 7 mei 1875 te Zeist gewoond . Vanaf zij n negende tot bijna vijf tiende verjaardag derhalve . Hij was het jong- s te kind va n mr G. A. de Mees ter en H.Th. va n Meurs . Uit de stratenlijst van ca 1874 blijkt dat hij woonde naas t de Oude Kerk aa n de Dorpsst r aat. Dit huis is than s ge- nummerd Ie Dorpsstraat 3 en werd in 1857 gebouwd door mejuff r ouw IJ . J . Hoens (3) . Aannemelijk is dat de weduwe De Hees t e r-van Heur s het gehuurd heef t van mej. Hoens. Het feit dat Johan de Heester hier bijna zes jaar
gewoond heeft , verkl aart ook het geb ruik van het "zeis - ter" dialect in het boek , waarvan ik moet bekennen dat het niet altijd me teen te begrijpen valt . Nie t uitge- slo ten acht ik het dat de auteur la ter nog ve le malen in Zei s t gelogeerd heeft . Ook omtrent de datering van het boek kan ik t o t een
nadere conclusie komen. Ein van de buite ns die niet met een ande re dan de eigen naam vermeld wordt is: Lommer- lust (4). Van dit buiten aan de Ut re chtseweg werd in 1907 e igenaa r O.H. Blanckenhagen . Deze eigenaa r-bewoner wordt in de roman als een parvenu a fge schilderd. Voorts deelt de auteur zelf mede (herdruk , blz . 224) dat het ve r haal is gedacht te gebeuren v66r de wet van 16 no- vember 1909. Hiermede i s in de tijd naar mijn oordeel aangegeven wannee r J . de Heester het boek geschreven heeft. De gemeente Ze i s t heeft J november 1948 (5) een
s traat naa r de auteür genoemd . Wie kenn i s wil nemen van de sfeer i n Zeis t v66r de
eerste wereldoorlog mag het boek van J . de Heester, dat sind s 1982 weer binnen het bereik van veel nederlands- talige lezers gekomen is, niet ongelezen laten.
V. A. H. van der Burg 10
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer