Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 14

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 14
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
14
Is onderdeel van:
van nadeel hebben ondervonden, ontbrak hier tijd en ruimte . Aan dit interessante aspect van de ze i ster Broedergemeente, da t voor deze toen nog van v itaal be- l ang lY'as, wordt van andere zijde een s tudie voorbe reid. Sl echts terloop s zal hierover een en ander worden ge- zegd .
De Br oedergemeent e en de politiek I n 1795 blijken de Hernhutter s in Nederland hun her-
koms t uit doopsgezind e en col legi ant enkringen 2) nog niet te hebben ver loochend. Ne t als deze religieuze groeperingen toonden zij de neiging zich af te zonderen van het wereldse, belichaamd in he t landsbestuur en de rechtspraak. Het ware Godsvolk leefde als " stillen i n den lande", zich slech t s bekommerend om z ij n gees t elijk welzijn, de zor g voor het aards bestaan overlatend aan anderen. Dat verhinderde de Hernhutters niet zich i n te laten met handel en nijverhe id, maa r hun economische bedrijvigheid s tond toch vooral ten dienste van de ge- meenschap en in het bijzonder van hun zendingsidealen. Het gezag van de wereldlij ke overheid werd door hen ech ter wel erkend als een door God boven hen gestelde macht, en zij namen bijvoorbeeld gewetensvol deel aan de door de overheid afgekondigde bededagen. In tijden van politieke onrust en veranderingen,
waarbij zich nieuwe politieke opva ttingen aandienden en nieuwe machtsdragers de bestuurszetels bezetten, hield men zich voorshands op de vlakte, zonder z ich ten gun- ste van een der partijen uit te spreken. Deze houding van zelfgekozen isolement vinden we duidelij k in de Br oedergemeente te Zeis t terug , zowel gedurende de ja- ren van de Patriottenbeweging in 1785- 1787 als t en tij - de van de Bataafse Omwenteling in 1795. Een bijkomende reden voor de hernhutter- gemeenten in Nederland - naast Zeis t ook enkele minder belangrijke vestigingen el- ders - om zich nie t te mengen in de politieke twisten van die dagen was het betrekkelijk grote aantal buiten- landse leden, waardoor de gemeente afhankelij ker was van de welwillendheid van de overheid dan andere groe-
13
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer