Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 15

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 15
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
15
Is onderdeel van:
peringen. Al in mei 1784 doe t de Ael testen Conferenz een drin-
gend he roep op de broeders - over de politieke voorkeu- reIl van de zusters horen we eigenlijk nooit iets - om zich te onthouden van politieke discoursen, zowel on- derling als met vreemden, die hen daarover aanspreken . Tn de kritieke jaren 1786- 1787 worden deze oproepen steeds frequenter 3). Deze herhalingen wijzer er al op, dat er kennelijk enige reden tot ongerustheid bestond. In de diaria en de notulen van de Ael t esten Conferenz worden ook af en toe namen genoemd van (meest jongere) broede r s, die zich door hun patriotse gevoelens laten meeslepen. J au van Hieringen , oGgehuwd broeder te Am- sterdam, ontpopt zich als patriotsgezind en wordt er zelfs van beschuldigd in een door hem uitgesproken ge- bed anti- s t adhoudersgezinde f rasen te hebben opgenomen 4) .
In Zeist zelf geraakt de ledige (ongehuwde) broeder
Matthias Kratochwill 5), een in Bohemen geboren linnen- tIlever van overigens ka tholieke huize, regelmatig ver- wikkeld in twistgesprekken met andere broeders en wordt om die reden gemaand zich in zijn uitlatingen te mati- gen. Hij schijnt nochtans een onverbe terlijk patriot te zijn geweest, want later, zowel vóór als na de intocht der franse troepen, wordt zijn naam telkens weer ge- noemd als die van de actiefste en meest geëngageerde broeder, totdat hij in mei 1795 om die reden van het avondmaal wordt uitgesloten . Als hij desondanks de re - volutionaire gezelschappen i n het dorp blijft frequen - t eren en zelfs een zeke re familiariteit aan de dag legt met enige vrouwspersonen, die in de ogen van de Aeltes- ten Conferenz, niet tot het meest zedelijke volksdeel gerekend kunnen worden, wordt hij tenslotte weggezon- den. In de hernhutter vriendenkring te Gouda zijn het de organist van de Waalse kerk Jan van Eegen en Frans Marsveld, die openlijk van hun republikeinse voorkeuren blijk geven en daardoor onenigheid onder de broeders zaaien 6). An de rzijds uit de Aeltesten Conferenz zijn bezorgdheid over de ongeremdheid, waarmee Johann lhl- helm
ge zindheid uitdraag t 7), maar dan zijn de Fransen en de 14
bode van de ze i ste r gemeente, Z1Jn oranje-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer