Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 16

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 16
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
16
Is onderdeel van:
patriotten al heer en mees ter in de Republiek . Des te ongemakkelijker voelde de directie van de gemeen t e zich in de Cr1S1S]aren 1786- 1787 met de aanwezigheid van twee uitgesproken patriotten, een zekere heer van Goens (n iet de bekende theologieprofessor en organist Rijklof van Goens) en de zeister drossaard en s ecretaris lVillem Ke lderman . Hoewel geen leden van de gemeente stonden zij daarmee in hartelijke betrekkingen door hun vrou- wen, die te Zeist woonac htig waren, totdat zij zich in veiligheid brachten voor de oprukkende pruissische troepen. Kelderman, die vanzelfsp rekend uit zijn func - tie s werd ontslagen, vluchtte in 1787 naa r Neuwied, waar hij in 1792 overleed 8). Een enkele maal verraden de notulen van de leidingge-
vende colleges van de Broedergemeente, hoe deze in wer- kelijkheid oordeelden over de democratische opvattingen van de patriotten. In de Gemeinnachrichten van 1794 wordt de Geist der Ve r f ührung, der eine Freyheit pre- digt, welche nur Frechheit und Ungebundenheit ist 9), gehekeld, en in juli 1794 wordt gewaarschuwd voor de invloed die patriotse broeders kunnen uitoefenen op jonge broeders en knapen, die gemakkelij k solche mi t Wi t z und Sp6tterey angebrachte Grundsätze von Indepen- denz und eingebildeter Freyheit overnemen 10) . Er was dus bij de leiding der gemeente weinig enthou-
siasme te bespeuren voor de nieuwe politieke ideeën. In t egendeel, men mocht van hen een zekere mate van lo- yaliteit verwachten jegens de Oranjes, die zich altijd belangstellend en welwillend hadden betoond tegenover de zeister gemeente. Ook als cliëntèle van de bedrijven van broederhuis en gemeente waren zij niet te onder- sc hatten . Als stadhouder Willen V dan ook in septembe r 1787 met pruissische steun weer vast in het zadel is geholpen, reist broeder baron Erich von Ranzau 11 ) kort daarna naar Den Haag om tijdens een persoonlijke au- diëntie bij prinses \.Jilhelmina mondeling de gelukwensen van de gemeente over te brengen en de broeders in hun welwillende aandacht aan te bevelen . Von Ranzau maakt van de gelegenheid gebruik om tevens bij de hertog van Brunswijk (de "dikke hertog"), belangrijkste raadgever
15
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer