Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 18

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 18
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
18
Is onderdeel van:
niet aan de verkiezingen hoefde deel te nemen. Drie broeders, Hans Heinrich Zäslein, vourstander der ge- meente, Jens Fridlezius, voorstander van het ledige broederkoor en Ludwig van Laer 14), gemachtigde van de bezitter van de vrije heerlijkheid, zullen z ich naar Utrecht begeven om aan Representanten een zorgvuldig in het nederlands vertaalde memorie aan te bieden, waarin het standpunt van de gemeente wordt toegelicht, zonder de eigenlijke grond, namelijk het bewuste Declaratoir, expliciet te noemen, maar met verwijzing naar de tradi- tie van afzijdigheid in politieke zaken. Vooraf zullen de broeders een bezoek af leggen bij enkele afzonderlij - ke Representanten om de memorie toe te lichten en hun oordeel daarover te vernemen 15). Op 12 en 13 maart vertrokken de broeders naar Utrecht
en bezochten volgens bedoeling eerst enkele Represen- tanten. Burger 1. de l<ith Hoevenaar was vol begrip en stelde zelfs ter plekke een verklaring op, die op 16 maart aan de kiezers van Zeist zou moeten worden voor- gelezen ter verduidelijking van de positie van de Broe- dergemeente. De heer S. Essenius, de voorzitter van de Representanten, hoewel niet ongenegen, liet echte r als zijn mening horen, dat de Representanten in deze aange- legenheid niet te maken hadden met kerkgenootschappen, maar met vrije burgers, die hun plicht als burger beho- ren t e kennen. In dezelfde geest werden zij toegespro- ken door de Representant J. van Vliet. Desondanks werd de delegatie op 13 maart ' s middags toegelaten tot de vergadering van de Representanten en in de gelegenheid gesteld de memorie voor te lezen 16). De zorgvuldig gekozen bewoordingen zijn tekenend voor de geestesge- steldheid der zeister gemeente: zij heeft zich altijd, zo heet het, in vrede en stilte - - - als een naarstig Christelijk Genoodschap kunnen bewijzen, zonder zich echter te behoeven in te laaten in politieke zaaken, de bestuuring van den Staat deezer Landen betreffende. Net als voorheen laat zij ook nu met een gerust hart aan haar medeburgers gewillig over, de Constitutie deezes Lands zoo te regelen en te bewerken, als volgens hunne inzigten tot het meeste nut van het geheele Staats-Li-
17
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer