Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 21

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 21
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
21
Is onderdeel van:
Collegianten, aanhangers van een a- dogmatisch, Vrl]Zlnnig christendom, vooral t e vinden onder doopsgezinden en (minder) remons tranten, ont l eenden hun benamingen aan de colleges waarin z ij bijeen- kwamen om al IIvrij sprekend" van hun opvattingen te getuigen. Zie J . C. van Slee, De Rijnsburger Colle- gianten (Haarlem, 1895), en H. W. Meihuizen, ' Colle- gian ten en doopsgez inden f,
in : S. Groenveld , ed .. ,
Daar de Orangie- appel in de geve l staat . In en om he t "eeshuis der doopsgezinde collegianten 1675- 1975 (Amsterdam, 1975) 83-105
3. Talloze voorbee lden in diverse Diaria en de notulen van de Aeltesten Conferenz
4 . Jan van Wieringen (Gouda, 1754 - Zeist, 1817). Le- vensloop, PA 11 R 7. 13
5. Notulen Ae ltesten Conferenz, 1787 feb r. 23; 1795 mei 2; juli 25 ; aug. 21
6 . Ibidem, 1794 nov . 8 7. Johann Wilhelm Lotz 1747 - Ze i s t, 1824); 1795 jan . 28
(Altstadt in de Wetterau, Cf. Notulen Auf seher Coll.,
8. Zij n vrouw Maria Wilhelmina van der Vliet keerde na zijn dood te Zeist terug en vestigde zich kort daarna te Rij senburg. Zij werd beschouwd als een Freundin der gemeent e en om die red en werd haar overlijden in het Kerkeboek va n de Broedergemeente ingeschreven, Kirchenbuch, PA 11 R 10.1 9 . Gemeinnachrichten, 1794, I, 2e kwartaal
10. Notulen Au fseher Coli., 1794 juli 23 11. Erich baron von Ranzau (Seegalendorf, 1719 - Utrecht, 1796). Hij was lange tijd Archivarius van het Uniteitsarchief dat toendertijd in Zeist be- rustte. Levensloop in Nachr ichten aus der Brüderge- meine, 1834, I, 451-483
12 . Gemeindiarium, 1787 nov. 3 en 9 13. Notu l en Ael t. Conf., 17 95 maart 10. Het Declaratoir in RAU, Arch. Staten, 1056-3
14. Hans Heinrich Zäslein (geb. Bazel, 1760), voorstan- der te Zeist van 1792 tot 1797; Jens Fridlezius (geb. Bachus-Laehn (Zw.), 1750), voorstander van
20
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer