Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 27

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 27
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
27
Is onderdeel van:
van de gemeente wordt gedacht!) 19) . In september 1794 trekken de enge l se hulptroepen zich
verder terug achter de Maas, waardoor Brabant kwam open te liggen voor de Fransen. Opnieuw komt binnen het Auf - seher Collegium de vraag aan de orde of men Zeist moet evacueren of niet . Het college geef t de ongehuwde zus- ters - die zich ongerust begonnen te tonen - de raad om kisten en vaten gereed te houden en hun meest kostbare en niet te omvangrijke spullen klaar te leggen, zodat men deze sne l kan inpakken en naar veiliger oorden ver- zenden. Broeder Van Calker 20) heeft in de tussentijd bij een betrouwbare kennis te Amsterdam geinformeerd naar de kosten van de huur van een of twee middelgrote schepen, waarmee de broe ders e n zusters naar Norden kunnen uitwijken. De prij s hiervoor, f 200,-- per schip plus f 1, -- per dag voor r eserveringskosten, werd even- wel te hoog geacht, zoda t men besloot voorlopig hier maar van af te zien. Uiteindelijk kwam men tot de slot- som, dat alleen de jonge zus t ers en gro te meisjes voor- af dienden te worden geëvacueerd. Kennelij k was men meer beducht voor de charme van de franse troepen dan voor hun plunde r zucht. Al s dan het bericht over de ca- pitulatie van Den Bosch op 9 oktober (waarbij zich blijkbaar geen excessen hadden voo rgedaan) Zeist be- reikt, ziet men ook hiervan af. Wel worden individuele personen, die gegronde redenen hebben de gevolgen van een omwenteling te vrezen, toegestaan de wijk te nemen, mits zij dit tevoren aan de Aeltesten Confe r enz melden. De meer welgestelden onder hen werden echter dringend verzocht de benodigde f inanciële middelen in de vorm van betrouwbare wissels achter te laten met het oog op mogelijke brandscha ttingen en oorlogsheffingen. Bij de laatsten dacht men in het bijzonder aan de Van Laers, Mathijs Beuning, de gezus t e r s Schellinger en de weduwe Van der Schaft 21) . Maar ook deze mogelijkheid wordt in november door de Unitäts Ael t esten Conferenz te Herrn- hut, waarmee Zeist voortdurend overleg pleegde ove r de te nemen maatregelen, met klem afgeraden, vooral ten aanzi
24
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer