Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 35

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 35
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
35
Is onderdeel van:
zal worden onteigend, r.adat een behoor lij ke regeling over schadeloosstelling is vastgesteld. Hierbij zal zonder twijfel de bezitter van de heerlijkheid tevoren worden gewaarschuwd. Tot dan kan men afwachten. Een plan om een dergelijke wetsverzetting voor te zijn en zelf (waarschijnlijk met enige manipulatie) een nieuw, voor de broeders aanvaardbaar dorpsbestuur te doen kie- zen, wordt dan ook afgewezen. Men verwacht immers niet dat Provisionele Representanten van Utrecht zullen dul- den dat enkele revolutionaire heethoofden in de heer- lij kheid Zeist een wetsverzetting zullen doordrijven (zoals zij dat in ander dorpen al hadden g'edaan), juist omdat het hier een vrije heerlijkheid betreft 27). Uit de bronnen weten we, dat Zeist niet direkt voor-
opliep in het revolutionaire proces. Het is de vraag of dit elders op het platteland anders was. In ieder geval zij n de beide Van Dam' s, \vouter de schout en Willem de secreta ris, de Bataafse Omwenteling weinig toegedaan. Op 23 maart worden zij zelfs door de Provisionele Re- presentanten ontboden om zich te verantwoorden voor het uitblijven van het behoorlijk eligeren van de twee kiesmannen van Zeist 28) . Zij worden er van verdacht door intimidatie en overreding de bevolking hiervan af te houden . In deze tij d blij kt ook de vrij heidsboom 's nachts door tegenstanders van de Revolutie te zijn omgehakt 29), iets waarvan beide heren ongetwij feld toch wel weet gehad moeten hebben. Desondanks blij kt uit de gerechtsprotocollen van Zeis t tot 18 11, dat zo- wel Willem als \vouter nog lange tijd in functie zijn gebleven. Overigens, ook enkele broeders hebben vanaf 1798 in het gemeentebestuur zitting genomen: de meubel-
. maker Lorentz 30) was enige tijd provisioneel secreta- ris, de medicus Eberhard 31) zelfs voorzitter van het gemeentebestuur. Een ander belangrij k punt voor de broeders was hun principiële afwij zing van het krij gsgeweld. Er waren broeders, die vóór zij lid werden van de Broedergemeen- te het militaire beroep hadden uitgeoefend, zoals broe- der Höltzinger 32), die 32 jaar had gediend in een van qe duitse regimenten in dienst van de Republiek, en ook
32
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer