Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 39

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 39
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
39
Is onderdeel van:
Van Laer dus weer eens sterk blijkt te hebben overdre- ven, wordt het huwelijk gewoon op de lange baan gescho- ven. Overigens is ook het vlucht plan door ingrijpen van Herrnhut uiteindelijk niet doorgegaan 37) . Zelf heeft Ludwig van Laer, wedU\maar geworden in
1793, nog enkele pogingen gedaan tot een nieuw huwelijk te komen, maar hij had daarin geen gelukkige hand . Cornelia Verbeek werd door het lot, dat wil zeggen de Heiland, afgewezen; Maria Salome Verbeek werd wél door de Heiland goedgekeurd , die Schw . Mietje Verbeek aber hatte keine Freudigkeit den Antrag anzunehmen; een nieuwe gegadigde,
Schellinger, werd weer door een
negatief lot getroffen . Ik heb de reeks na juni 1795 niet verder gevolgd; Ludwig van Laer is in ieder geval in 180 1 pIs weduwnaar gestorven 38). Ik heb een moment bij de karakterbeschrijving van
deze sleutelfiguur binnen de gemeente stilgestaan, om- dat hij een van beide polen was, waarnaar .het kompas van de gemeente zich had t e richten . De andere was die van de Aeltesten Conferenz en het Aufseher Collegium . Deze meenden vaak de belange n van de gemeente op geheel andere wij ze te moeten behartigen. Tussen de regels valt dan ook wel eens te l ezen, dat men nog niet eens zó ongelukkig was met de omwenteling, in zoverre men zich daardoor kon bevrijden van een lastig heerlijk bewind. Als laatste reden, die de overkoms t van iemand uit
Herrnhut dringend gewen s t maakt, wordt aangevoerd, dat een reorganisatie van de Gemein-Oekonomie nodig i s . De bedrijfswinsten te Zeist gingen voor een deel naar de Gemein-Diakonie (kassa der gemeente), die daarvan de sal arissen van de predikant en andere Gemeindiener (or- ganist, nachtwaker, schoolmeester, enz.) betaalt en schulden van de gemeen t en aflost; voor het grootste gedeelte vloeiden zij echter naar de centrale kas t e Herrnhut; z ij werden aangewend voor de bestrijding van de kos t e n van de Uniteits-instellingen (scholen, semi- narie, zending), maar ook voor de aflossing van de enorme schuldenlast, die na Zinzendorf ' s dood in 1760 op de Broedergemeente was komen te rusten . Zo wordt
36
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer