Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 40

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 40
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
40
Is onderdeel van:
bijvoorbeeld in 1793 gemeld, dat weer drieduizend rijksdaalders ZlJn afbetaald, maar t e gelijkertijd vraagt men zich in Herrnhut af, waarom de laa tste jaren de bijdragen vanuit de hollandse gemeenten zo zijn af- genomen. \Vij hebben hierover geen uitsluit s el kunnen vinden 39) . Uit de boekhouding van de Brüderhausdiakonie (huis-
houden van het koor der ongehuwde broeders ) is af te l ezen, dat juis t in de jaren 1791, 1792 en 1793 de in- komsten uit de daarin gevestigde bedrijfj es sterk opge- lopen en daardoor ook de positieve saldi van de jaarre- keningen van het broederhuis . Ge"oonlij k werden deze saldi het volgende jaar onder de uitgaven geboekt als afdracht aan het Unitäts Vorsteher Collegium te Herrn- hut, naast een vast bedrag van f 1000,-- voor de del- ging van de Uniteitsschuld. Van de andere bedrijven, op persoonlijke naam, maar altijd ten behoeve van de ge- meenschap gevoerd, heb ik geen cijfers. Het betreft de Gemeinladen (de winkel), de zijde- of floretbandfa- briek, de apotheek, de brouwerij en het Gemeinlogis. De Gemeinhandlung of grossierderij, gevestigd op Broeder- plein 35- 35a, droeg van 1790 tot 1800 jaarlijks f 800, -- af aan de Gemeindiakonie, zodat we mogen ver- onderstellen, dat deze in ieder geval winstgevend was . Bij de zijdefabriek werd nog in 1794 een reorganisa-
tie tot s tand gebracht, waarbij de vestigingen te Utrecht en Culemborg met de voorraad, de twijnmolens en de bandmachines naar een nieuw fabrieksgebouw aan" de Karpervijver te Zeist werden overgebracht . De arbeiders en de opzichter Vi sscher uit Utrecht verhuisden mee. Bij de bespreking door het Aufseher Collegium van het bOUl"Plan, ingediend door de bedrijfsleiáer broeder Carl Liungberg, wordt tenminste ook gesproken over woningen voor deze "erklieden, en word t bepaald da t de ingang van het nieuwe fabrieksgebouw aan de Karpervijver gesi- tueerd moest worden tegenover de tuin en ach teringang van de Gemeinhandlung ten einde een oogje in het zeil te kunnen houden op het in- en uitgaande vreemde werk- volk van de fabr i ek 40). Het de opzichte r Visscher is men overigens niet gelukkig, daar hij wegens zijn poli-
37
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer