Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 41

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 41
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
41
Is onderdeel van:
tieke gezindheid een slechte naam heeft en door zijn drankzucht en de als pat riot opgelegde boetes voor bij- na f 4000,-- in de schuld staat . Maar hij is een vakman en onder de broeders is geen geschikte vervanger te vinden 41). Bij de bouw van de fabriek wordt door Ludwig van Laer namens de heerlij kheid nog als voor- waarde gesteld, dat geen afvoer naar de Karpervijver zelf mag worden aa ngelegd of anderszins verontreinigde s tof fen daarin geloosd, dit alles ter bescherming van de daarin rondzwemmende karpers 42). In november 1794 wordt de nieuwe fabriek, na een bouwtijd van een half jaar, in bedrijf gesteld . Tot slot nog het Gemeinlogis, waarin zowel vreemde- lingen-bezoekers als doortrekkende broeders en zuster s onderdak konden krijgen. Het werd in naam van de ge- meente sinds 1777 gerund door broeder J acob Schmidt 43). Nog in november 1794 overweegt men het logement aan deze te verpachten om de risico's voor de gemeente te verminderen. Maar als Schmidt in januari 1795, op het hoogtepunt van de plunderingen te Zeist, - de ula- nen waren bezig de gehele inboedel weg te slepen - met zij n familie met medeneming van de logemen tspaarden naar Amsterdam is gevlucht, acht men hem bij nader in- zien toch niet meer de meest geëigende kandidaat-pach- ter. Integendeel, als men zich wat meer verdiept in de bedrij fsvoering van het logement blij kt er een enorme schuldenlast van ca f 10.000, -- op te rusten, voorna- melij k wegens achterstallige rekeningen. Nadat men de schuldeisers door middel van een advertentie in de krant heeft opgeroepen, tracht men met deze tot een vergelij k te komen over een reductie van de schulden. Voorlopig zal het logement dan ook gesloten blijven en voor algemene doeleinden worden benut 44) . Op grond van deze schaarse gegevens wil en kan ik
geen inzicht bieden in de conjuncturele ontwikkeling van de Broedergemeente-economie. Men kan echter aanne- men, dat de afdrachten van de bedrij fswinsten aan de centrale organen te Herrnhut, deels ter delging van de Uniteitsschuld , de noodzakelij ke herinvesteringen heb- ben afgeremd. Dit kan, naas t de boven gesignaleerde
38
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer