Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 42

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 42
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
42
Is onderdeel van:
eentalitei.tt van een naar binnen gerichte gemeenscna-p, gedee1telijk een verklaring zijn van de achteruitgang vam de broederbedrijven in de 1ge eeuw. Uil: bet IGemeindiarium van 1795 !blijkt overduidelijk,
dat de zei",t'er gemeente n0g altij deen groete aa,ntrek- tingskracblt uitoefende op be.zoekers uit het buitenland, voor vie het de naam had een soort protestantse kloos- tergemeenschap te zijn. Voor de revolutie waren het aanzienlijke vluchtelingen, die zich over de pleinen en de Irnorl",i:zen lieten rondleiden, zoals de prins v·an 1Ilo1han. lkardina'al-bissclilop van Straatsburg, kardinaal Von Framlkenberg,
aart'Sbi.sschop v'an Mechelen en
CoI1Illelius lFranciscus de Nelis, bisschop van Anctwerpen; en de legerleiders van de geallieerden, William, .z.aon vam de bertog van Gloucester en Charles- Philippe de Bourbon. de latere koning Kar el X van Frankrijk 45). Na de Revolul:ie waren het de franse generaals, onder meer de opperbevelhebber Pichegru, en vele functionarissen, die :iJm bet kii.,elzog van het franse [ 'eger vaak Imet spe- ciale opdrachlten hierheen kwamen. Onder hen wil ik n0e- men de di.recJteur van het Nationaal Museum voor Natuur- _tenscbappen te Parij s, Fa:i,gas de St. Fonds, !bel'a'St met hel: ophalen van de twee olifanten uit de stadhou- derlijke !!Ilenagerie op het Loo, die verz'ekerde dat de broeders zeer wel bekend waren in Frankrijk; en, ie.t'S later. een jonge offici'er in gezel.schap v:an de "0ntro- 1eur dez assiignaten, dife zo enthousiast Mas, dat hij
- aanJIrondigde de gemeente :Zeist bij de Nationale IC"';lven- tie te Parij s als de ideale republiek aan te prijzen 46).
Binnen dit korte bestek heb ik getracht de lezer rond
te leiden d,oor de zeister Broedergemeente ïn een perio- de. die belangrijke gevol.gen voor de gemeente Ibeef t gehad ..
zoveel jaren Zijlll wij i lD st·aait de )gebeurte-
nissen uil: di!e periode in een Jhistorisclbe context te plaatsen. liIIij weten nu, d'at de franse revolutie in heel Europa een br,euk beeft veroorzaakt ., die tot in onze eeuw nog wordt gevoeld . Het l8e-eeuwse absolutisme, en de bijzondere variant in Nederland van een stadhouder- lijk bevind als behoeder "'an een gesl,ot,en regentenkas-
3'9
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer