Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 47

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 47
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
47
Is onderdeel van:
De ridderhofstad Kersbergen te Zeist en de vertelling
flDe kinderen van l.J'armelo" in de 18e eeuw
Sedert 1982 is er sprake van een hernieuwde belang- stelling voor de schrijfster van historische verhalen: Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia Engel- berts (Vorden 1880 - Huis ter Heide, gemeente Zeist 1929), kortweg Lite Engelberts (L.E.) genoemd 1). Met haar tweelingzuster Johanna Ignatia Daniela Anna
J acoba Engelberts (Vorden 1880 - Huis ter Heide 1953) woonde zij aan de Ericaweg 1 in de villa "Gloriette" . Ook een vriendin, mejuffrouw H. Mijnssen, woonde een tijdlang bij de tweelingzussen in. Het door Lite Engelberts beoefende genre van histori-
sche verhalen, die geheel gebaseerd waren op archief- onderzoek en familie - overleveringen heeft na de tweede wereldoorlog geen beoefenaren in de nederlandse litera- tuur meer gehad . De hernieuwde belangstelling voor deze schrijfster hangt - naar mijn mening - nauw samen met de toegenomen interesse voor de buitenplaats en haar bewoners. De vertelling IlDe kinderen van \yarmelo") voor het
eerst verschenen in het tijdschrift "Eigen HaardII , jaargang 1906, beschrijft het gezin van Arent Sloe t tot Warmelo en Kersbergen
(1708-1771) Wilhelmina Borre van Amerongen (Utrecht 1718
en Florentina huis
Kersbergen, Zeist 30 april 17 77). Het echtpaar Sloet huwde t e Zeist in de Oude Kerk 1 december 1751. Ter gelegenheid van hun huwelijk schonken zij een zilveren schenkkan ten behoeve van de avondmaalsviering, voor- zien van de wapens Slaet en Borre van Amerongen, welke nog s teed s in de Oude Kerk te Zeist aanwezig is 2). De ridderhofstad Kersbergen 3) kwam in 1644 in handen
van het geslacht Borre van Amerongen. Florentina Wilhelmina was de laatste van haar familie. Het echt - paar Sloet woonde aanvankelijk op Kersbergen, waar hun oudste zoon in 1752 werd geboren, later op het kasteel IIWarmelo" gelegen in D,iepenheim (provincie Overij ssel) .
44
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer