Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 71

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 71
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
71
Is onderdeel van:
"Stri ckn':'1dlere i " in Ilct Dit bed rij f begon i.n
C.F . \·liert s . Hij leerde in Gnadenberg de Broedergemeen te kennen ,
waar hij als wever werkt e en daarnaas t nog in verschei- dene andere bedrijven werkzaam \ ... a8 . Hij vond gelegen- heid zich t e bek, ... amen in het vervaardigen van breipen- nen en begon zelf hierin een bed rij f . Om het bed rij f meer uit te breiden gin g hij in 17 78 naar leiden \,raar hij zich vestigde . Na he t over lij den van zijn vrouw in 18 10 verzocht hij he t bedrijf , dat intussen bijna ver- lopen was
J daar .hij loeencle er
in he t Broederhuis te mogen voortze tt en goed bes t aan i n te kunnen vin-
J
den, doordat dit bedrijf het enige \Jas in Nederland. Zijn zaak in Leiden had hij opgegeven en zo kon hij ook op zijn oude klanten rekenen . Hij overleed in 1829 . Het is niet na t e gaan tot welk
jaar de " Stricknadlerei" heeft bes t aan , da a r er na 1811 geen invent aris lij s t e n meer t e vinden zijn .
"Perückenmacherei" in het Broederhuis Over dit bedrijf zijn lijsten van de inventaris u i t
de jaren 1768-1819 aanwezig . Ook een con tract , dat in 1783 werd gemaakt met Br . J .H. Hilligen , die de leiding van de pruikenmakerij op zich zou nemen . Deze broeder kwam uit Kopenhagen e n werkte daar 7
jaar . Toen ging hij r eize n naar LUbeck , Hamburg en Bre- men ,
hij ook zijn beroep uitoefende . Daarna kreeg
hij een verzoek uit Petersburg va n een pruikenmakerij om daar te komen werken . Dit verblijf duurde maar kort. Hij ging terug naar Kopenhagen en werkte later in Christiansfeld . Vandaar kwam hij in 1778 te Zeis t . Op bijna 80-jarige leeftijd overleed hij hier in 182 1. Ook over dit bedrij f zij n er na 18.\9 geen gegevens
meer t e vinden.
Broederhuis 1 767 en werd gedreve n door Br .
65
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer