Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 81

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 81
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
81
Is onderdeel van:
"Nederland en Oranje" opgenomen waarin hij z1Jn veront- waardiging uitsprak over zijn kandidaatstelling zonder zij n medeweten e n zonder dat hij (door verblijf in het buitenland) in de gelegenheid was "zij nen wensch tot niet verkiez ing te herhalen" (8). Soms accep teerden de kiezers het nie t dat iemand zich
niet herkiesbaar stelde . In 1883 deelde de heer Labouchère in de Weekbode mee niet mee r in de gemeente- raad gekoz en te willen worden (9). In dezel fde Weekbode stond een advertentie waarin de kiezers werden aange- spoord de heer Labouchère eenparig te herkiezen. " Wij koesteren de still e hoop dat h ij, ziende dat geheel Zeist hem als raadslid begeert, op zijn besluit zal terugkomen en zich een herbenoeming za l laten welge- vallen" , "Vele Zeistenaren" . Het resultaat was dat de heer Labouchère zoveel stemmen behaalde dat er een her- stemming noodzakelijk was . Daarop plaatste hij een ad- vertentie (0) met als tekst: "De onderge t ekende, hoogst gevoelig aan het vertrouwen hem door vele kie- zers dezer gemeente geschonken, vermeent echter in zijn bes luit om zich als gemeenteraadslid niet meer herkies- baar te stellen te moeten volharden. Zijne, zich dik- wij l s herhalende afwezigheid geeft hem het bewustzijn z ich niet naar behoren van z ijn verplichtingen als raadslid te kunnen kwijten". Zijn t egenkandidaa t , J. H. van Lennep, adverteer de: "0vertuigd, dat in den Zeister Gemeenteraad niemand beter op zijn plaats is dan de Heer van Zeist, had ik mijne vrienden willen verzoeken hunne s t em op den hee r mr e.B. Labouchère, en niet op mij te will en uitbren- gen. Thans echter nu de heer Labouchère bij zij n be - sluit, van niet meer te wi llen worden ingekozen, vol- hardt, acht ook ik mij gerechtigd (en wel wegens rede- nen van gezondheid) om voor de eer der verkiezing te bedanken". Een andere advert entie luidde: "Vele kiezers zullen
toch hunne stem uitbrengen op de heer Labouchère om daardoor tot een vrije stemming t e geraken". Het resul- taat was dat mr e.B . Labouchère bij de herstemming 152 van de 193 s t emmen verkreeg en dat de \,eekbode kon
72
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer