Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 83

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 83
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
83
Is onderdeel van:
De opkomst en het optreden der kiesverenigingen De eerste tekenen van kiesverenigingen op plaatselijk
niveau leveren de verkiezingen van een lid voor de Tweede Kamer op dinsdag 12 j uni 1877. In de Heekbode werd j hr mr J. Roëll aanbevolen door
de "Utrechtsche Kiesvereniging" (1). De advertentie was ondertekend door G.E. van Ewijck; J.R.L.A. Huydecoper; B. Oosthoek (hoofd der openbare lagere school); Pauw van Hieldrecht; F.H. van de Poll; F . A.L. van Rappard en dr K. Snellen. In dezelfde Heekbode werd door de An- t irevolu t ionaire Kiesvereniging "Neder land en Oranj e " mr B.J.L. Baron de Geer van Jutphaas aanbevolen. Deze advertentie was ondertekend door J. H. van Lennep; H. van Oosterwijk Bruin; J. van Zanten (hoofd der christe- lijke school) en jhr A.Th.M. van Asch van Hijck. Bij de kort hierna gehouden gemeenteraadsverkiezingen
was geen spoor van partijactiviteiten te ontdekken. Vier raadsleden van verschillende kleur werden herko- zen. In 1878 zette de afdeling Zeist van het Anti-school-
wet Verbond zich om in een christelijk historische kiesvereniging (2). Voor het volkspetitionnement tegen de schoolwet werden in datzelfde jaar in Zeist l3 10 handtekeningen gezet (3). Voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezingen, nodig geworden door het overlijden van de heer Martin, hadden deze activiteiten geen gevolgen. De heer J.H. van Lennep, die van 1865 tot 1870 wethouder was geweest, stelde zich opnieuw beschikbaar om gekozen te worden. Daarnaast werd er actie gevoerd voor de heren Johan Meerdink en dr K. Snellen. De uitslag van deze verkie- zingen was miserabel. Niet eens één vierde deel van de kiezers was opgekomen (4). Omdat geen van de drie be- langrijkste kandidaten de meerderheid had behaald werd een herstemming noodzakelijk. Daarbij kon gekozen wor- den tussen Johan Meerdink en dr K. Snellen. Johan Meerdink werd aanbevolen als "burgerman", "medeburger" en "vertegenwoordiger van de burgerij". In een andere advertentie werd hij aanbevolen onder het motto: "die
74
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer