Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 84

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 84
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
84
Is onderdeel van:
het christelij k beginsel in onzen Raad versterkt te zien brengen hunne stem met ons uit op Meerdink" , "Enige Kiezers " (5). Uiteindelij k werd Snellen met ruime meerderheid gekozen.
wenst Johan dr K.
De eerste gemeentelijke activiteit van "Nederland en
Or anje " wer d voor de verkiezingen van 15 juli 1879 ont- plooid. De burgemeester, hoewel liberaal, en W. van Oosterwijk Bruin werden voor herkiezing aanbevolen en voor de twee andere plaatsen werden J. Meerdink en J.R . A. Kuytenbr ouwer aanbevolen. De propaganda van "Nederland en Oranje " bleek echter
niet zo succesvol dat er nieuwe antirevolutionairen in de Raad gekozen werden. De zittende antirevolutionair Van Oosterwijk Bruin werd wel herkozen . Voor de buiten- gewone verkiezing van één lid op 9 maart 1880 had "Ne- derland en Oranje" Johan Meerdink opnieuw kandidaat gesteld . Hij moest het echter afleggen tegen de fabri- kant C.W . Anton, die werd aanbevolen als " praktisch en bezadigd man" (7). Bij provinciale en landelij ke ver- kiezingen steunde "Nederland en Oranj e " meestal de kan- didaat, die door haar utrechtse zustervereniging naar vo r en werd geschoven. De kandidaat van de (liberale) utrechtse kiezersvereniging
in de Weekbode per
advertentie aanbevolen en de advertentie was dan on- dertekend door een aantal prominente Zeistenaren waar- onder ook r aadsleden (8) . De leden van "Nederland en Oranje" hadden beslo t en om voor de periodieke gemeente- raadsverkiezingen van 188 1 geen ac tiviteiten te ont- plooien (9). De door particulieren gevoerde actie voor J . Meerdink had geen succes. De liberaal C.G. Egel ing ver overde de vrijgekomen raadszetel. Op woensdag 5 juli 1882 werd in het kiesdistrict Amerongen door de a. r.- kiezers een definitief bestuur gekozen om het voorlo- pige chris t elij k his torisch verkiezingscomi t é t e ver- vangen (l0). Op 16 october 1882 werd jhr J.E. Huydecoper met grote meerderheid van stemmen gekozen in de vacature die ont- s taan was door het overlijden van zijn broer, burge- mees ter jhr W. K. Huydecoper. Voor ande r e kandidaten was geen actie gevoerd.
75
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer