Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 85

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 85
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
85
Is onderdeel van:
Op 12 juni 1883 werd Johan Meerdink, aanbevolen door
" Nederland en Oranje", in de Raad gekozen. Zijn be- langrijkste tegenkandidaat, de liberaal mr A. Six, kreeg 21 stemmen minder (11). De periodieke verkiezin- gen van juli 1883 leverden een antirevolutionaire over- winning op. Eén a.r. -raadslid werd herkozen en een ander won het in de herstemming van een zittende libe- raal. Vooral dat laatste maakte indruk . In een ingezon- den stuk in de Weekbode (12) werd gesproken van een algehele omwenteling in de Raad. Het stellen van kandi- daten tegenover zittende en herkiesbare (in dit geval liberale) raadsleden werd als een onrechtmatige daad afgeschilderd. Een ander ingezonden stuk (13) stelde: "De geestelijkheid is het te doen om de school in hunne macht te krijgen, eerst de school, daarna wellicht het huwelijk, daarna het huisgezin. Slechts een bewijs: voor mlJ ligt een strooibilj et met handtekeningen van 130 personen uit 45 gemeenten waaronder 22 predikan- ten". Ook de " Oranjevaan" (a.r. - weekblad voor het Sticht)
maakte melding van de a.r.-overwinning (14). Het succes werd voornamelijk toegeschreven aan een politieke ver- gadering waar jhr De Savornin Lohman gesproken had. Een ingezonden stuk (15) verklaarde de overwinning nader: "Het "ontwaken" van de kiezers was volgens deze schrij- ver veroorzaakt door "de afschaffing van schoolgeld door de liberalen, de hoge uitgaven voor openbaar on- derwijs (o.a. een nieuw schoolgebouw), de rede van de heer Lohman, en vooral de hulp van de "0ranjevaanll
en
de ijver van enige kiezers die de tragen aan huis be- zochten ll
".
Het a.r.-succes had in 1884 een vervolg. Bij de bui- tengewone verkiezingen op 12 augustus werden de twee vrijgekomen zetels door antirevolutionairen gewonnen. Het ex-raadslid e.G. Egeling was opnieuw kansloos (16). Voor de buitengewone verkiezing van één raadslid op 16 october 1884 stelde de kiesvereniging "Nederland en Oranje" de heer Jan van Zanten kandidaat (17). Een aan- tal kiezers zet gezamenlijk één advertentie voor B. van Rinsum. De uitslag van de verkiezing was dat e.G.
76
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer