Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 88

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 88
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
88
Is onderdeel van:
De Waal Malefijt en Van Oosterwijk Bruijn van vriend- jespolitiek beschuldigd . Zij wilden het zittende raads- lid Egeling vervangen door hun zwager, respectievelijk vriend, de heer Fockens. Wat had de heer Egeling mis- daan? (25). Dat deze flauwe beschuldiging tot de libe- rale overwinning bijgedragen heeft, is niet waarschijn- lijk maar dat doet niets af aan het fe it dat de vier liberale kandidaten gekozen werden en dat het zittende a.r.-raadslid Verdonk een nederlaag leed (26). In 1890 trad de heer De
Malefij t af wegens ver-
huizing naar een andere gemeente. De a.r. - kandidaat, j hr mr M. J. Pauw van Wieldrecht, behaalde een ru ime meerderheid op de liberale kandidaat jhr Van Reenen (27). De oproep van enige a.r. - kiezers om de heer C.A. Stoové, die evenals De Waal Nalefij t gereformeerd was, te stemmen, vond nagenoeg geen gehoor . De "Oranj evaan" gaf op deze kandidaatstelling geen commentaar. De verkiezingen van 1891 waren voor de antirevolutio-
nairen wederom teleurstellend. Door vermeerdering van het aantal raadszetels me t twee waren er nu zes zetels te verdelen. Jhr J.E. Huydecoper, burgemeester G.E. Costerman en het r.k.-raadslid W. van Dijk werden zowel door "Nederland en Oranje" als door "Zeist" aanbevolen. "Zeist" steunde verder jhr F. van Reenen, jhr G.E. de Geer en H.M. van der Me r sch. "Nederland en Oranje" steunde verder P.J. Palmboom, C. A. Stoové en A.L.D. Mazzoli. De heren van Dijk en
werden als r.k.-
kandidaten ter wederkerige steun aanbevolen (28). In de Weekbode stond een advertentie van a.r. - kiezers die zich niet geheel konden ver enigen met de door "Neder- land en Oranje" gestelde kandidaten. Zij steunden in plaats van A.L.D . Mazzoli (katholiek) jhr G. E. de Geer (liberaal). Het i s waarschijnlijk dat deze ac tie voort- sp root uit het feit dat de heer Mazzoli katholiek was of doordat hij bierbrouwer was (29). Het re sultaa t van de verkiezingsstrijd was dat alle door de kiesvereni- ging "Zeist" gestelde kandidaten met ruime meerderheid gekozen werden (30). De "Oranjevaan" meldde het volgende bericht uit Zeist
(31): "Glansrijk overwonnen de liberalen , wat te voor- 79
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer