Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 90

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 90
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
90
Is onderdeel van:
De onderwijskwestie in de gemeenter aad I n de raadsvergadering van 24 februari 1870 werd doo r
de heer Van Lennep naar aan l eiding van het verslag van de pl aa t se l ijke schoo l commissie gevraagd waarom de t oe- s t and van het openbaar onder wijs geprezen werd, terwijl over het bij zonder onderwij s niets vermeld werd . Het kwam hem voor dat het verslag niet onpartijdig was. Na een discussie hierover bleek dat de schoolcommissie (een door de Raad inges telde commissie ) wat betreft het bijzonder onder wijs alleen toezicht mocht houden op de onderwij zers en wat betreft de openbare school ook op het onderwijs zelf ( 1). In de vergadering van 21 maart 187 2 deden b. en w.
het voorstel om in verband met de herdenking van "Den Briel", de kinderen van de openbare school der gemeente feestelijk te onthalen en een toepasselijk boek- of plaatwerk onder hen uit te delen. Daarvoor werd een krediet van f 150, -- aangevraagd. De
Kuytenbrouwer
s t elde voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar iets te geven. Dat voorstel werd afgestemd. B. en w. stelden toen voor op de openbare school een huishoudelijk feest te organiseren en de heer Van de Poll stelde voor ook de bijzondere scholen door een subsidie tot het houden van een feest in staat te stellen. Het voorstel werd a l dus aangenomen en de beschikbare som gelds werd tot f 300,-- verhoogd (2). I n de vergadering van 25 maart 1873 boden de heren
Van de Poll en Costerman een nota aan tot verbetering en uitbreiding van het lager onderwijs . De burgemeester verwierp namens b. en w. het rapport. Uitbreiding had reeds plaatsgevonden op de instituten der Broederge- meente, de schoollokalen waren volgens de burgemeester goed en voor meer hulponderwijzers was geen geld (3). In de vergadering van 11 januari 1877 kwam een sub-
sidie- aanvraag van de bibliotheek van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen aan de orde . Die aanvraag werd met zes tegen twee s temmen verworpen omdat het opzetten en onderhouden van zo'n bibliotheek volgens de meerder- heid aan het particulier initiatief over gelaten diende t e worden (4).
81
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer