Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 92

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 92
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
92
Is onderdeel van:
men aangenomen. De schoolgeldheffing kwam er nu door omda t e r meer antirevolu tionair en i n de Raad zitting hadden. De hoogte van het schoolgeld werd bepaald op 60 cent voor het eerste kind; 50 cent voor het tweede kind en 40 cent voor het derde kind . In de vergadering van 10 juni 1881 deden b . en w. het voorstel aan de Raad om zich te verenigen met de ziens- w1Jze, uiteengezet in de missive van de districts- schoolopziener en het daarbij gevoegde rapport van de inspecteur van het geneeskundig staats toezicht, name- lijk tot verplaatsing van de school naar het terrein waar zich thans de onderwij zerswoning bevindt (aan de Ie Hogeweg , d. W. ) . B. en w. wilden gemachtigd worden maatregelen tot uitvoering van het plan te nemen, en daartoe nadere voorstellen te doen . De heer Labouchère wilde echter eerst door een commissie laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk was om de oude school volgens de eisen van de nieuwe wet op de minst kostbare wijze voldoende in te richten. Hij wilde dit te meer omdat de bevolking van de school sinds de oprichting eener bij - zondere school der r. k . - gemeente merkbaar was vermin- derd. Het voorstel van de heer Labouchère werd echter met zes tegen vijf stemmen verworpen. In de Weekbode van 2 juli 1881 werd aangehaald hoe
"de Standaard" op het grote gewicht van de gemeente- raadsverkiezingen wees. De kandidaten dienden op drie punten getoetst te worden: 1. Zij dienden de uitgaven voor het openbare, zogenaamd neutrale onderwij s te beperken tot het door de wet gestelde minimum.
2. Zij dienden zoveel mogelij k te bezuinigen om daar- door vermindering van lasten te verkrijgen.
3. Zij dienden de vers t oring van de zondags rus t tegen te gaan.
Op maandag 2 april 1883 werd de nieuwe openbare
school (met zes lokalen) geopend (5). Artikelen in "De Oranjevaan" maken ons duidelijk dat het nieuwe school- gebouw politiek niet onomstreden was. Ter aanbeveling van kandidaten voor de gemeenteraad schreef "De Oranje- vaan" : "Waren deze kandidaten in de gemeenteraad ge-
83
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer