Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 93

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 93
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
93
Is onderdeel van:
weest, toen beslist moest worden omtrent de bouw der openbare school, er zou rekening zijn gehouden met de bijzondere scholen en er zou geen school zijn gebouwd die zo goed als ledig staat en .die de gemeente een voortdurende ergenis zijn zal" (6). In "De Oranjevaan" van 21 juli 1883 schreef jhr Van Asch van Wijck ter correctie dat de openbare school niet "zo goed als leeg" staat, maar ongeveer 200 leerlingen heeft terwijl er voor 300 leerlingen plaats is. "De Oranj evaan" meende daaraan toe te moeten voegen
dat de afschaffing van het schoolgeld daaraan meege- werkt had. Naar aanleiding van het gekozen worden van de antirevolutionairen De Waal Malefijt en Kraan merkte "De Oranjevaan" op: "De schoolwetmanie is ook hier der liberalen graf geworden en de nieuwe openbare school, geheel nodeloos gebouwd, daar de oude met weinig, al- thans veel minder kosten ware goed te maken geweest, kon wel eens een monument op dat graf blijken t e z ijn" (7) • In de vergadering van 3 maar t 1885 deed de heer De
Waal Malefijt het voorstel de verordening, regelende de samenstelling en inrichting der schoolcommissie, in te trekken . Hij wilde de schoolcommissie laten rusten in het graf waar zij (door het bedanken van leden) reeds in was gegaan. De voorzitter achtte het echter wense- lijk dat het dagelijks bestuur door een commissie zou worden bijgestaan. De heer De Waal kreeg alleen de he- ren Van Oosterwijk Bruijn en Verdonk achter zich, zodat zijn voorstel met zes tegen drie stemmen verworpen werd. "De Oranjevaan" (8) klaagde dat de ingestelde schoolcommissie in Zeist uit drie liberalen, een rooms- katholiek en één bestuurslid van de christelijke school was samengesteld, hoewel de christelij ke school bijna twee maal zoveel leerlingen telde als de openbare school. Voor "De Oranj evaan" was dat een raadsel hoe dat gebeuren kon. De liberalen waren in Zeist toch in de minderheid? Een week later meldde "De Oranjevaan" dat de heer Meerdink met de liberalen had meegestemd en dat twee raadsleden die anders zouden hebben gestemd, afwezig waren.
84
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer