Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 94

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 94
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
94
Is onderdeel van:
Begrotingsper ikelen Eén van de belangrijkste activiteiten van de gemeen-
ter aad was het vastste l len en goedkeur en van de gemeen- t elijke begro t ing. De begroting van 1876 gaf nogal wat moe i l ijkheden in de Raad waardoor zich taferelen af- speelden die ons wat meer inzicht geven in de politieke gevoeligheden van die tijd. In de vergadering van 19 oktober 1875 bracht de com-
missie, die de begroting had onderzocht, verslag uit . Vo l gens het verslag van de commissie waren de batige saldo's van de gemeentelijke rekening aanzienlijk ver- minderd terwijl de uitgaven voortdurend bleven stijgen. De commissie stelde daarom voor om over te gaan tot het heffen van een plaatselijke directe belasting. De heer Van de Poll reageerde daarop met de suggestie de begro- ting zoveel mogelijk te besnoeien om de heffing van een inkomstenbelasting te vermijden. De heer Costerman was daarentegen van mening dat men beter nu met belasting- heffing kon aanvangen om te voorkomen dat er over een paar jaar een groot gat in de begroting zou zitten. Uiteindelij k wordt een voorstel , om de plaatselij ke directe belasting te laten vervallen, aangenomen. Bur- gemeester jhr W.K. Huydecoper, de wethouders jhr D.G. de Pesters en G. Coster man, en jhr O. d' Aumale van Romondt waren tegen dit voorstel. De Weekbode (1) le- ve r de het volgende commentaar: "De minderheid van de Raad wi l de meer werken op verhoging der inkomsten en naar ons inziens terecht. Vernietigen van kapitaal bl ijft toch altijd een zeer gevaarlijke onderneming (nI. de verkoop van een inschrijving van f 4 . 000, -- à voor f 2.500, --)". Volgens de redacteur zou het
resultaat zijn dat je over een paar jaar dan ook moet belasten. Ter dekking van het tekort stelde hij voor om meer schoo l geld te heffen en verder om niet toe te ge- ven aan de zucht om Zeist tot een modelgemeente te ma- ken . In de vergadering van 19 november 1875 werd meege-
deeld dat gedeputeerde staten de verkoop van een in- schrijving op het grootboek ter financiering van ge-
85
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer