Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 95

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 95
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
95
Is onderdeel van:
meentewerken niet goedgekeurd hadden omdat deze "bui- tengewone" inkomsten alleen ter financiering van "bui- tengewone" uitgaven mocht geschieden . De in de begro- ting opgevoerde openbare werken werden door dat college niet als "buitengewoon" gezien. Gedurende nog 3 vergaderingen werd gepoogd een oplos-
sing te vinden voor de financiële problemen, nl. op 5 december 1875; 15 december 1875 en 5 mei 1876 . Op 15 mei werd een bezuinigingsvoorstel van de heer Van de Poll en Baron Van Lynden verworpen en in dezelfde ver- gadering werd een voorstel tot het heffen van een plaatselijke directe belasting met 7 tegen 3 stemmen, nl . die van de heren Van de Poll, Van Lynden en Labouchère, aangenomen. Nog in dezelfde vergadering namen de heren Van Lynden en Van de Poll ontslag als lid van de gemeenteraad omdat zij het aangenomen voor- stel tot het heffen van een plaatselijke belasting te- gen het belang der gemeente achtten. Het commentaar van de Weekbode (2) luidde: "Waar men
naa r beste weten gehandeld heeft, is meegaan ridderlij- ker dan heengaan. lve kunnen niet anders dan deze loop van zaken betreuren". In een volgend nummer van de Weekbode deelde de heer Van de Poll mee dat hij ontslag genomen had omdat hij onmogelijk deel kon nemen aan de beraadslaging ter regeling van een belasting die hij vooralsnog onnodig achtte. Bij de hierop volgende verkiezingen werd wel propa-
ganda gevoerd voor de heren Baron Van Lynden en Van de Poll maar de belastingkwestie werd hierbij niet ge- noemd. De genoemde heren behaalden respectievelijk 12 en 13 stemmen. De kiezer leek door deze kwestie niet geraakt te zijn.
86
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer