Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 8

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 8
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
8
Is onderdeel van:
achter- en bouwplan is toe gepas t.
zijkanten geheel omsloten. Een dergelijk in de nederl andse Republiek nie teerder
He t Loo, da t ook een dergelijk bouwplan kreeg, kwam
wat later t o t s t and dan het zeis ter Slot. De zijvleu- ge ls van het Slot waren in vergelijking met h e t hoofd- gebouw wel wat lager. De zijstukken van dit hoofdgebouw waren op hun beur t weer lager dan de beide vleuge l s . Op die manier werd het afzonderlijke karakter van he t mid- dengebouw geaccentueerd . J acob Roman liet in dit hoofd- gebouw schuiframen aanl eggen . Ook dat was in die t ijd onbekend in de nederlandse Republiek. Het hoofdgebouw moet in 1686 ZlJ n voltooid. Op de
voor- en de achtergevel van het gebouw i s dit j aar tal aangetroffen. De tuin- en interieurarchitect Daniël Marot , een uit- geweken f r anse Hugenoot , verzorgde de aanleg van het park en bracht de wandschilder ingen i n het Slo t aan. Net zoals het hoofdgebouw werd het slotpark naar het voorbeeld van de franse barok aangelegd. Beeldengroe- pen, fonteinen, allerle i ornamenten en zogenaamde dwergbomen gaven het park een schitter end aanzien . De prach t en praal van het Slot vonden een compl ement in de luis ter van het park . Een zekere samenhang 8) tussen gebouwen park was een wezenlijk kenmerk van de tuin- kun st ten tijde van de f ranse barok . Marot bracht de wandschilderingen in het Slot aan op
ka lk . Di t typisch franse pr océdé had duidelijke voorde- l e n boven de gebruikelijke schilderingen op doek. Bij dit laatste bestaat er a ltijd gevaar voor scheuren en uit zakkingen . De tekeningen van Stoopendaal aan het begin van de
achttiende eeuw geven een goed bee ld van het oorspron- kelijke Slot. In de tweede he l ft van de achttiende eeuw werden er voornamelijk aan de zijvleugels veranderingen aan gebracht. Net zoals het hoofdgebouw kregen de z ij- vleugels nu schuiframen in plaats van de ouderwetse raamkozij nen. De daken van de zijvleugels 9) werden nu doorgetrokken t ot aan het hoofdgebouw, zodat het afzon- derlijke karakter van dit gebouw enigszins werd aange-
7
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer