Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 10

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 10
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
10
Is onderdeel van:
midde n in de economische c r 1S1S van de der t iger jaren. Deze curs ussen werden gegeven door he t comité to t ver - scha f f ing v a n nu t t ige handarbeid en vakon t wikkeling. Ook het Slot kreeg t e ma ken me t h e t dreigen de oor -
logsgevaar aan het eind van de jaren dertig . Van 1938 tot me dio 1940 werd de r echtervleugel ter beschikking ge steld aan de gemeentel ij ke luchtbeschermingsdiens t. Na het ui t roepen van de mobilisatie in augustus 1939 kwam het hoofdkwa rtier van het neder l andse veldleger in Zeis t . De onderdelen van dit hoofdkwartier werden ver- s preid over verschillende gebouwen. Zo za t de comman- da n t van he t veldleger, generaal Van Voo r st tot Voorst, samen met enige medewerkers in het hotel Figi. Een klein onderdeel van dit hoofdkwa rtier zat in het Slot Zeist . Na de bezetting van Zeist door de Duitsers liet ma-
j oor Gutsche, de Ortskommandant ter plaa tse, Z1J n oog op het Slot vallen . Het mooie gebouw gaf n iet alleen ruim t e aan de majoor en z i jn medewerkers , maar het ver- leende in eigen ogen de duitse bezettende macht ook een zekere status . Van 28 mei 1940 tot oktober van dat jaa r was de duitse Ortskommandantur van Zeist gevestigd in het Slo t. Eind juli 1940 v e s tigde een veel belangrijkere dui t se officier zich in het zeis ter Slot. Dit was overste Jo- zef Kammhuber 12) , die i n oktober bevorderd werd tot generaal- maj oor. Kammhuber was benoemd tot commandant van de in Nederland gestationneerde duitse nachtjagers. Uitgerust met een speciale opdracht van Hermann Goering organiseerde hij de luchtverdediging van Nederland . Zijn oper ationeel hoofdkwartier zat in de bunker aan de Breullaan. In de zomer van 1943 verliet Jozef Kammhuber he t Slot. Gewone duitse soldaten werden eveneens in het Slot ingekwartierd . Zij verbleven voo rnamelijk in de zij- vleugels . In de nacht van 8 op 9 februari 1945 waren deze nogal onvoorzichtig met vuur. Er brak een brand 13) uit waarbij de linkervleugel ernstig werd bescha- digd.
Vlak na de bevrijding verzamelde de B. S. in het Slot 9
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer