Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 14

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 14
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
14
Is onderdeel van:
Wat vindt men in de persberichten over het Slot? Tot het archief van de Van de Poll-Stichting behoren
ook de persberichten, welke volgens onderwerp en een gedeelte volgens de bibliografie verzameld zijn . Onder de rubriek "Ridderhofsteden en Buitenplaatsen "
tre ft men het Slot aan . Het leek mij aardig, om enkele van deze berichten
onder uw aandacht te brengen in dit jubileumjaar van he t Slot.
Een van de oudste is de S t Nicolaasbode van zaterdag
29 november 1924, ter raadpleging aangeboden aan de inwoners van Zeist door de winkeliers van l ste en 2de Dorpsstraat en Het Rond, in opdracht samengesteld en uitgevoerd door het uitgevers bureau Van Lonkhuijzen te Zeist.
In deze krant komt het bericht voor, "dat de Raad der Gemeente den 11 September dezes jaars met algemeene stemmen aan het voorstel van B. en W. zijn goedkeuring verbond, om het Slo t, een goed van historische waarde, te kopen. De belangrijke data uit de historie van het Huij s te Seij s t zij n daardoor met een van ongemeene belangrijkheid en stellig ook van verheugende beteeke- nis vermeerderd".
Verder stelt men zich in dit artikel de
zal er nu met het Slot gebeuren, welke krijgt dit kostbaar bezit?" Men doet suggesties en wel de volgende:
vraag "Ha t bestemming
"In verband daarmede is hier en daar al eens het denkbeeld geopperd de bezitting aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana te doen aanbieden. Voon.,raar een niet onaardige St Nicolaas surprise ! 't Slot verhe - ven tot zomerverblijf van onze Prinses uit het Huis van Oranje Nassau zou daardoor in luister al het voorgaande overtreffen en daarvan op onze Gemeente in niet geringe mate doen neerdalen.
kunstzinnig dan idealistisch gestemde naturen zien in het Slot een uitnemend con- 13
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer