Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 16

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 16
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
16
Is onderdeel van:
centraal. Zo heeft men in juli van dit jaar (1971) bij het in
orde maken van de zuidelij ke oeverbeschoeiing oude fun - deringen gevonden van "de brug, die aan de achterzijde van het Slot uitkwam op de Koelaan. Vroeger heette de Koelaan Achterlaan en de werklieden
van openbare werken zijn op bruggehoofden gestoten, die precies in de hartlijn van deze laan en de achteruit - gang van het Slot lagen . Dit bruggehoofd lag iets onder de waterspiegel en bestaat uit twee voetstukken op on- geveer zes meter afstand van elkaar . De brug dateert uit dezelfde tijd als het Slot (1686) en komt ook voor op een serie oude gravures (Stoopendaal ca 1720). Het is niet bekend, wanneer deze brug verdwenen is ,
maar op plattegronden van de gemeente uit 1860 komt de brug nog wel voor; op pla t tegronden van ca 1900 nie t meer . Ook in 1966 bij de restauratie van het Slo t werden
eveneens steunen van de brug aangetroffen. Van bijzonder grote historisc he waarde is de vondst overigens niet, maar desondanks is ze t och wel dermate belangwekkend, dat de Raad van Beheer va n de Van de Poll-Stichting de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek op de hoogte heeft gesteld" .
\,e bladeren verder in onze documentatie van persbe- richten e n krijgen de tr Stucadoorspatroon" van november 1971 i n handen. Hierin wordt vooral de aandac h t geves- tigd op het aandeel van het werk, dat de s tucadoor in het Slot heeft geleverd . Zo schrijft men over de opzet van de vormgeving van
het plafond in de hal, dat in casettemodel is uitge- voerd, namelijk verschillende ornamentversieringen in vierkante omlijstingen op een vlakke basisondergrond . Ook wordt in de ha l gewezen op de f raa ie deuromlijstin- gen, die in gebouwen van een dergelijke allure als het Slot worden toegepast . Het plafond in de koepelkamer bestaat in tegenstel-
ling tot de meeste plafonds in het Slot, die van hout en bijzonder mooi met allerlei figuren en voorstellin-
15
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer