Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 20

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 20
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
20
Is onderdeel van:
Jaarverslag over 1985 In het verslagjaar vergaderde
18 maart, terwijl het dagelijks eenkwam en wel op 28 februari, november.
de Raad bestuur 23 mei,
van Beheer op vier maal bij- 23 juli en 26
Op 4 april 1985 overleed ons lid van de Raad van Be-
heer ds Pieter Kuyper. In het juni-nummer van ons Bul- letin "Seyst" schreef de heer Stolk een "in memoriam". Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de statuten werd
als secretarie- ambtenaar benoemd tot lid van de Raad van Beheer de heer R.P.M. Rhoen. Hij volgde de heer L. Visser als zodanig op, die met "V.U.T." de gemeente- dienst verliet . Op ons verzoek werd de heer Visser ech- ter met directe ingang en tot ons grote genoegen weder herbenoemd, zij het niet meer in zijn functie van ambtenaar. Overigens bleef de samenstelling van de Raad van Be-
heer en van het dagelijks bestuur ongewijzigd . Ons bulletin kwam ook in 1985 vier maal uit. Wij z1Jn
de redactieleden erkentelijk, dat zij " Seyst " weder met zulke boeiende kopij hebben weten te vullen .
Evenals vele voorgaande j aren hebben de vrijwilligers
het archiefwerk met enthousiasme en toewijding ver- richt. lVij zijn de dames Mollen, Bertoen en Bottinga, alsmede de heren Van Wijk en Roeder hiervoor gro t e dank ve r schuldigd . Voor hun werkzaamheden verwijzen wij gaarpe naar het separate verslag van mevrouw J.C. Nol- len- Hengeveld.
Op 26 maart verzorgden wij een avond in het Slot,
waarbij dr J. Meerdink zijn publikatie " Zeist 1811- 1815; inlijving en bevrijding " presenteerde. Na de pau- ze werden nog enige films over oud- Zeist vertoond, wel- ke wij ten geschenke kregen van de heer J.S. Posthuma van de firma Broedeiet. Eveneens in het Slot hield op 27 november de heer
19
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer