Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 27

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 27
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
27
Is onderdeel van:
De eigenaren/bewoner s van het Slot Zeis t Het tegenwoordige Slot Zeist is - zoals bekend - he t
t weede van die naam . I n de middeleeuwen stond er a l een kasteel i n Zeist. He kunnen het zien op de "Caerte van Hooge, Lage en
Jurisdictie van Seyst en
Driebergen" door Bernard de Roy van 1677 1) aan de N.O.-zijde van de Haterigeweg, waar deze de "Seyster- vaar t " sni jd t . Eigenaren waren leden van het "riddermatige" ge-
s l ach t Van Zeyst. In het werk van Van Eekeren , de Oude Kerk t e Zeist, wor d t zowel in deel 11 als in deel I V ui t voerig i ngegaan op di t oude geslacht dat , vo l gens de schrijver, niet alleen de naam Van Zeyst dr oeg, maar ook resideerde op het oude kasteel (Slot) van Zeist. De eerst bekende hiervan is Godefridus de Seist, wiens naam in een oorkonde uit 1165 wordt genoemd 2). Een eeuw later - bekend van 1279 tot 1297 - is weer een Godefridus (Godfried) van Zeyst eigenaar van het Slot Zeist. Dat zijn familie belangen en waarschijnlijk ook een zekere macht had i n deze streek mag mede worden afgeleid uit het feit dat Godfrieds dochter, Pet ro- nelIa van Zeyst, priorin was van het Vrouwenklooster in De Bilt. Zij stelde zich in een conflict met de abt van het Klooster Oostbroek zeer zelfstandig op, wenste niet voor diens gezag te buigen ondanks de pauselijke uit- spraak, die in haar nadeel was uitgeva llen! Vermeld moet nog worden dat haar fami l ie belangrijke schenkin- gen aan he t kl ooster had gedaan. Na Godfri ed van Zeyst is zijn zoon, Johan van Zeys t - bekend van 1279 tot 13 10 - vermoedelijk e i genaar van
he t middeleeuwse Huis Zeist geweest . Dan volgt een tij dsverloop van ± 135 jaar, waarin
geen gegevens bewaard zijn over de bewone r s / e i gena ren van het Sl ot Zeis t. Wanneer deze weer verme ld worden in his torische bronnen is het Huis niet meer in het bezit van het ges l acht Van Zeyst . In de 15e eeuw, in het jaar 1445, wordt J ohan van Renesse van Rijnauwen, die in 1418 genoemd wordt a l s Heer van Ke r sbergen, vermoede-
23
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer