Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 29

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 29
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
29
Is onderdeel van:
Aan het bezit van de Ridderhofstede waren overigens
nog meer voordelen verbonden, als vrijdom van bepaalde belastingen en accijnsen en het exclusief jachtrecht op alle gronden in een kring met een straal van 200 roeden (d.i. 200 x 3im) om het kasteel. Dit laat s te ook weer alleen als de eigenaar van adel was. Merkwaardig is dat er van een eventuele eigenaar van het vervallen slot niets bekend is.
1672 - het Rampjaar - een bekend en berucht jaartal
in onze geschiedenis. De Lage Landen worden aan alle kanten bedreigd. De franse troepen komen onder aanvoe- ring van Lodewijk XIV bij Lobith ons land binnen. Zij trekken door de Betuwe en bereiken Zeist. Maar, zo zegt Aleid van de Bunt in haar lezing voor de Van de Poll- Stichting: "In het Zeister Slot kan zijne Majesteit zich niet neerlaten om de simpele reden dat het oude kasteel tot een ruïne vervallen is" 6). De koning, zijn hofhouding en de hoge officieren werden bij burgers ondergebracht. Van hieruit brengt Lodewijk een bezoek aan Utrecht. Wat men in Holland vreesde, dat de Fransen de hollandse lVaterlinie over zouden trekken, gebeurde niet. De koning trok zich al spoedig terug uit Zeist, maar het duurde nog tot eind 1673 voor de franse troe- pen ons land definitief verlieten.
Enkele jaren later, het is dan 1677, deelt lVillem
Adriaan van Nassau, Heer van Odijk, de Staten van Utrecht mede dat hij overweegt gronden in het Gerecht Zeist aan te kopen. Hij verzoekt de Staten de "hoge en lage jurisdictie van Zeist en Driebergen enz." te mogen kopen en verlof "de gevallen en geruïneerde huyse van Zeys t op de oude fundamenten of elders ter gelegener plaatse" weer op te bouwen 7). Eind februari van hetzelfde jaar besluiten de Staten
het verzoek in te willigen. Willem Adriaan krijgt ver- lof het oude vervallen Huis Zeist opnieuw op te trek- ken, hetzij op de oude fundamenten, hetzij elders bin- nen het Gerecht Zeist. Ook het nieuw te bouwen Slot zal, evenals het oude Huis Zeist, een erkende Ridder- hofstede zijn. Verder kr i jgt hij de Hoge en Lage Heer- 25
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer