Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 35

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 35
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
35
Is onderdeel van:
Om de andere niet-financieel draagkrachtige Broeders
en Zusters een onderkomen te verschaffen werden op de pleinen ook voor hen huizen gebouwd. Hiervoor was een speciale regeling getroffen, het gemeentecrediet. Het benodigde geld zou door de rijke Broeders bijeen ge- bracht worden, er zou rente en aflossing worden be- taald. Door allerlei omstandigheden rezen er na de bouw van de huizen grote moeilijkheden, die pas in 1760 definitief waren opgelost . Sindsdien behoren de toen gebouwde huizen, de koorhuizen en nog enkele gebouwen aan de Herrnhuttergemeente. Ook de grond, waarop ge- bouwd was, had Schellinger afges taan. Al in 1759 had hij in een acte verklaard in eeuwigdurende erfpacht af te staan aan de "oude Evangelische Kerk, Unitas Fra- trum" 4 percelen l and, gelegen voor het Huis van Zeist. Dit waren dus het Broederplein en het daarachter gele- gen terrein, het Zusterplein en het kerkhof. Dit laat- ste moet altijd intact worden gehouden. In deze tijd komt in de Broedergemeente de wens op
om zelf eigenares te worden van de Heerlijkheid . In 1767 wordt daarom in onderling overleg de Heerlijkheid Zeist verkocht aan Haria Agnes van Zinzendorf. Zij zou, als vertegenwoordigster van de Herrnhutter Gemeente Vrij vrouwe van Zeist worden. Cornelis Schellinger be- hield de Heerlijkheid Driebergen. De scheiding tussen de Heerlijkheden werd op 18 mei 1768 door de Staten van Utrecht goedgekeurd en de grenzen tussen de grondgebie- den werden vastgelegd. De Schellingers verhuisden van het Slot naar een woning op het Broederplein, een prachtig huis dat indertijd was gebouwd door Hatthijs Beuning. De nieuwe Vrijvrouwe heeft eigenlijk nooit op het
Slot gewoond. Zij bracht slechts enkele malen een be- zoek aan Zeist. Het beheer van de Heerlijkheid liet Z1J over aan een rentmeester, die haar "regeringsplichten" moest waarnemen. Via een notariële acte had hij volle- dige volmacht in haar naam te regeren, schepenen te kiezen en ambtenaren te benoemen. Deze gang van zaken zal Schellinger, die dit van nabij meemaakte, zeker verdriet hebben gedaan. De aanpak van het beheer, ook ten aanzien van het SLot dat gedeeltelijk werd ver- 31
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer